ma. dec 5th, 2022

Maand: april 2022

Tocht eerste communie

Vandaag en ook morgen (na de viering van 10u30) komen de eerstecommunicanten op bezoek. Ze kunnen samen met de ouders, grootouders, broer(s) en zus(sen) de tocht maken. Komen jullie ook? Morgen 1 mei van 12u00 tot 16u00 in de Sint-Odulphuskerk.

Lees meer

Lezingen 3e zondag Paastijd

Eerste Lezing: Hand 5, 27b-32.40b-41 In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.” Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer…

Lees meer

Eerste communietocht

Beste ouders, in het weekend van 30 april en 1 mei hebben we in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon onze laatste activiteit voor de eerste communies. Omdat er 's morgens nog een uitvaart is op zaterdag en op zondag onze wekelijkse Eucharistieviering zijn de uren als volgt Zaterdag 30 april van 13u00 tot 16u00 (we sluiten de kerk af om 17u00…

Lees meer

Beloken Pasen

Eerste Lezing: Handelingen 5,12-16 Door de handen van de apostelen geschiedden er vele wondertekenen onder het volk. Allen waren eensgezind en kwamen tezamen in de Zuilengang van Salomo. Van de overigen durfde niemand zich bijhen te voegen, hoezeer het volk hen ook prees. Steeds meer geloofden er in de Heer; mannen zowel als vrouwen sloten zich in grote groepen bij…

Lees meer

Doop Lisa

Op zondag 3 april werd in de Sint-Jozefkerk van Rijkel Lisa gedoopt, dochter van David Doucé en Katrien Bruynseels van de Schoolstraat.  We wensen Lisa, haar ouders en familie van harte proficiat en hopen dat ze, met de steun van ouders en familie en van gans de Pastorale Eenheid H. Odilia, moge opgroeien tot een flinke christen.

Lees meer

Vormseltocht

Op zaterdag 23 april organiseren we een vormseltocht in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Tijdens deze tocht mag jullie zoon/dochter jullie meenemen doorheen de wereld van het geloof en de voorbereiding op het Vormsel. De tocht is bedoeld voor de ouders, broers & zussen, peter & meter en ook de grootouders mogen meekomen. We hebben deze tocht ook vorig jaar gedaan…

Lees meer

Lezingen Pasen

Eerste Lezing: Hand 10, 34a. 37-43 In die tijd nam Petrus het woord en sprak: Gij weet wat er overal in Judea gebeurd is; hoe Jezus van Nazaret zijn optreden begon in Galilea na het doopsel dat Johannes predikte, en hoe God Hem gezalfdheeft met de Heilige Geest en met kracht. Hij ging weldoende rond en genas allen die onder…

Lees meer

Lezingen Palmzondag

Evangelie bij de intocht: Lucas 19, 28-40 In die tijd trok Jezus verder en ging op naar Jeruzalem. Toen Hij Betfage en Betanië naderde zond Hij twee van zijn leerlingen met de opdracht: “Gaat naar het dorp daar vóór u. Bij uw binnenkomst zult ge een veulen vinden dat vastgebonden staat en waarop nog nooit iemand gezeten heeft; maakt het…

Lees meer

Vormseltocht

Op zaterdag 23 april organiseren we een vormseltocht in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Tijdens deze tocht mag jullie zoon/dochter jullie meenemen doorheen de wereld van het geloof en de voorbereiding op het Vormsel. De tocht is bedoeld voor de ouders, broers & zussen, peter & meter en ook de grootouders mogen meekomen. We hebben deze tocht ook vorig jaar gedaan…

Lees meer

Goede Vrijdagviering

Nu vrijdag 15 april komen alle vormelingen samen voor de Goede Vrijdagviering. We beleven samen de laatste dagen van het leven van Jezus, doorheen lijden en dood naar de verrijzenis. Tijdens deze viering ontvangen de vormelingen ook hun vormselkruisje. We verwachten alle vormelingen tegen 18u40 in de kerk van Hoepertingen. De viering begint om 19u00, ook de ouders, familie en…

Lees meer

Gezinsviering Palmzondag in Jesseren en Borgloon

Beste eerstecommunicanten, volgend weekend is het zo ver. De start van de Goede Week en jullie mogen op zaterdag of zondag Jezus welkom heten in Jeruzalem. Viering in Jesseren: We verwachten de eerstecommunicanten ten laatste om 17u45 in de Kruisverheffingskerk in Jesseren. Als sommige mama's willen helpen bij het aankleden dat zou heel fijn zijn. De viering zelf start om…

Lees meer

Vijfde zondag van de 40-dagentijd

Eerste Lezing: Jes. 43, 16-21 Zo spreekt de Heer, die door de zee een weg legt, een baan door de onstuimige golven; en die wagen en paard daarover laat gaan, leger en strijdmacht, gesloten aaneen, maar dan gaan ze rusten, staan niet meer op, uitgeblust zijn ze, uitgedoofd als een vlaspit. Denk niet meer aan het verleden en sla geen…

Lees meer