di. mei 24th, 2022

Maand: mei 2022

6de Paaszondag

Eerste Lezing: Hand 15, 1-2.22-29 In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: "Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden." Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van…

Lees meer

Doop Victor en Arnaud Poisonnier

Op 8 mei 2022 werden in de Kruisverheffingskerk van Jesseren Victor Poisonnier en Arnaud Poisonnier gedoopt, zoontjes van Jeroen en Jans Céline. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun twee zonen. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kinderen in liefde op te voeden

Lees meer

Doop Marie Jans

Op 8 mei 2022 werd in de kerk van Gotem Marie Jans gedoopt, dochtertje van Pieter en Meekers Ruth. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden

Lees meer

Banneuxbedevaart

Voor het eerst zal de jaarlijkse dekanale Banneuxbedevaart doorgaan in een ruimer verband, namelijk met het nieuwe dekenaat St.-Truiden. Dat houdt in dat we samen met andere bedevaarders zullen zijn uit andere federaties en pastorale eenheden van het dekenaat. Voor de inschrijving vragen we uitdrukkelijk tijdig en vooraf te betalen voor de reis, liefst door overschrijving. We hopen dat we…

Lees meer

Gebed

Vader, leid mij langs de weg die U voor mij uitgestippeld hebt. Ik denk zo vaak dat ik een betere route ken … Maar U weet wat ik nodig heb om te leren en te groeien U kent immers mijn bestemming. Houd mijn hand vast Heer, zodat ik U onderweg niet uit het oog verliezen kan. (Grace)

Lees meer

5de Paaszondag

Eerste Lezing: Hand. 14, 21-27 In die dagen keerden Paulus en Barnabas terug naar Lystra, Ikonium en Antiochië. Daar bevestigden zij de leerlingen in hun goede gesteldheid, spoorden hen aan in het geloof te volharden en zeiden dat wij door vele kwellingen het Rijks Gods moeten binnengaan. In elke gemeente stelden zij na gebed en vasten oudsten voor hen aan,…

Lees meer

4de Paaszondag – Roepingenzondag

Eerste Lezing: Hnd 13, 14.43-52 In die dagen reisde Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge liepen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; deze spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van…

Lees meer