za. jun 3rd, 2023

Zondag 14 mei werd in de kerk van St-Odulphus Arthur Verstappen gedoopt, zoontje van Sven en Goossens Jolien

We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun zoontje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Door SC