ma. feb 6th, 2023

Maand: juni 2022

Misdienaarsdag juni 2022

Wat hebben we gisteren een prachtige dag beleefd! We hebben allemaal zo genoten van deze dag, er was zeker plezier! We begonnen met onze zondags viering waarbij we allemaal op het koor stonden. Daarna hebben we een klein oefenmoment gehad, zodat we alles nog eens konden opfrissen. Tegen de middag mochten we van een heerlijke spaghetti genieten, met dank aan…

Lees meer

Lezingen 13de zondag door het jaar

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21 In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.” Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp…

Lees meer

Inzameling schoolgerief

Het schooljaar loopt op zijn laatste benen. De laatste dagen nog en dat kan het opruimen beginnen. En op sommige momenten valt de beslissing dat zoon of dochter lief een nieuwe boekentas krijgt, of naar een andere school gaat omdat het lager afgerond is. Breng dan de nog goede schoolspulletjes naar onze weggeefwinkel. Wij maken er kinderen blij mee die…

Lees meer

Doop Lamens Charlien

Op 5 juni 2022 werd in de Sint-Vedastuskerk van Hoepertingen Charlien Lamens gedoopt. Charlien is de dochter van Kurt Lamens en Ilse Wijnants. We wensen de gelukkige ouders van harte proficiat met de doop en bidden dat hun dochter de weg van Jezus mag blijven volgen.

Lees meer

Heilig Hart van Jezus

Litanie van het Heilig Hart van Jezus Heer, ONTFERM U OVER ONSChristus, ONTFERM U OVER ONSHeer, ONTFERM U OVER ONS Hart van Jezus, de Zoon van de eeuwige Vader,ONTFERM U OVER ONSHart van Jezus, door de Heilige Geest in de schootvan de Moedermaagd gevormd, "Hart van Jezus, wezenlijk verenigdmet het Woord van God, „Hart, van Jezus, oneindige majesteit,”Hart van Jezus, heilige tempel van God, „Hart van Jezus, huis van God en poort van de hemel,”Hart…

Lees meer

Geboorte van de H. Johannes de Doper

In die tijd brak voor Elisabet het ogenblik aan dat zij moeder werd; zij schonk het leven aan een zoon. Toen de buren en de familie hoorden hoe groot de barmhartigheid was die de Heer aan haar had betoond, deelden zij in haar vreugde. Op de achtste dag kwam men het kind besnijden en ze wilden het naar zijn vader…

Lees meer

Afscheid Remi Haenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Remi tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk, Sint-Vedastusstraat 4, Hoepertingen op vrijdag 24 juni 2022 om 10u30. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur

Lees meer

Evangelie 12de zondag door het jaar

Het verhaal Op een avond hadden Jezus en zijn vrienden een vreemd gesprek, toen ze voor het slapengaan nog een poosje bij elkaar zaten. ‘Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben?’ vroeg Jezus. Hij glimlachte erbij, alsof hij wel wist dat ze soms rare dingen over hem vertelden.‘In dat dorpje waar we gisteren waren, waren de mensen er vast…

Lees meer

Lezingen 12de zondag door het jaar (C-jaar)

Eerste Lezing: Zach 12, 10-11 Zo spreekt de Heer: “In die dagen zal Ik over het huis van David een geest van welwillendheid en gebed uitstorten, zodat zij zullen opzien naar Hem, die zij doorstoken hebben; zij zullen over Hem treuren als over een enig kind, als over een eerstgeborene om hem schreien. Op die dag zal het rouwbetoon in…

Lees meer

Onze dekenale secretarissen Eric en Geert

Onze dekenale secretarissen Eric en Geert op hun werkplek: het secretariaat van de dekenij. In de dekenij in de Plankstraat werken twee dekenale secretarissen. Eric Mathijs startte eind 2017 als vrijwilliger en werd in 2018 halftijds als dekenale secretaris benoemd. Sedert twee maanden heeft hij er in opvolging van Marie-Jeanne Vanswijgenhove een collega bij: Geert Renckens. Geert woont in Alken…

Lees meer

Doop Marie-Jo Ramaekers

Op zondag 5 juni  werd in de kerk van Hendrieken-Voort Marie-Jo Ramaekers gedoopt. Zij is de dochter van Jo Ramaekers en Shirley Kersten We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Lees meer