do. mrt 23rd, 2023

Beste diaken, parochieassistente en helpende priesters,
beste teamleden en geëngageerden
beste leden van de kerkbesturen
en alle gelovigen in de pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon

Reeds een tijd geleden vernam u dat pastoor-moderator Marcel Rouffa per 31 augustus op pensioen gaat.  We zijn dankbaar om zijn vele jaren pastorale dienst – tot voor enige tijd ook als deken – en wensen hem een mooie toekomst en de nodige gezondheid.

Ik deel jullie als vicaris-generaal graag het volgende mee. Voorgenomen herschikkingen binnen de bisschopsraad maken het onze bisschop mogelijk me, met behoud van mijn diocesane opdracht, tevens als pastoor-moderator ten dienste te laten stellen van de pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon in nauwe samenwerking met parochieassistente Sabine Van Empten en diaken Serge Casier-Van Empten, die tevens diocesane stafmedewerker diaconie en caritas is. Bovendien wordt E.P. Michaël John Devanesan H.G.N., priester uit India en al enkele jaren in Genk werkzaam, mee benoemd tot pastoor in deze pastorale eenheid.

De praktische schikkingen opdat dit alles mogelijk wordt, zullen in de komende tijd besproken worden.

Mogen de christelijke gemeenschappen in de pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon hun roeping samen uitbouwen, plaatsen van Godsontmoeting te zijn, en gist in het deeg van de samenleving. We vragen hiervoor Gods zegen.

Vriendelijke groeten

Hasselt 10 juni 2022

Karel D’Huys
Vicaris-generaal

Foto : Vicaris-generaal Karel D’Huys (bron Het Belang van Limburg)

Door SC