zo. mei 28th, 2023

Onze dekenale secretarissen Eric en Geert op hun werkplek: het secretariaat van de dekenij.

In de dekenij in de Plankstraat werken twee dekenale secretarissen. Eric Mathijs startte eind 2017 als vrijwilliger en werd in 2018 halftijds als dekenale secretaris benoemd. Sedert twee maanden heeft hij er in opvolging van Marie-Jeanne Vanswijgenhove een collega bij: Geert Renckens. Geert woont in Alken en is net als Eric gehuwd. Eric heeft kinderen en kleinkinderen, Geert voorlopig enkel kinderen. Eric heeft een verleden in de verzekeringswereld. Hij had de technische leiding over de dienst polissen burgerrechtelijke aansprakelijkheid en arbeidsongevallen van grote ondernemingen. Geert is informaticus en werkte o.a. als docent informatica. Hij is ook lid van de kerkraad van Sint- Aldegondis in Alken.

Wat doet een dekenale secretaris?

Een dekenaal secretaris is in de eerste plaats secretaris van de deken. Zo is hij verbonden aan een dekenaat en verzorgt er de administratie. Geert vertelt: ‘Toen ik bij bisschop Hoogmartens op sollicitatie ging, omschreef hij mijn werkopdracht als volgt: ‘Alle werk uit deken Wims handen nemen, behalve het pastorale werk.’ De vorige deken, Albert Thijs, deed de administratie nog grotendeels zelf. Maar met het vergroten van de dekenaten en de daling van het aantal priesters is dit niet meer vol te houden. Het pastorale werk zou er te veel onder leiden. Toen in 2020 de dekenaten in Limburg herschikt werden, kreeg het dekenaat Sint-Truiden-Borgloon twee halftijdse secretarissen toebedeeld.

Het werk van de huidige secretarissen omvat onder andere het bijhouden van agenda’s, het maken van planningen voor sacramentele vieringen en vergaderingen, Verder nemen zij de praktische organisatie op zich van allerlei activiteiten als vergaderingen, bedevaarten, geloofsavonden, dekenaal overleg, bezinningen… Ze zorgen vaak ook voor het maken van verslagen van vergaderingen. Ik vraag beide secretarissen waar zij vandaag mee bezig zijn. Het is de tijd van de eerste communies en de vormselvieringen. Daarvoor zijn doopattesten nodig. Maar om aan sommige doopattesten te geraken is er een ware zoektocht nodig. Ouders weten meestal wel waar hun kind gedoopt werd, maar niet meer op welke dag. Dan begint een tijdrovend speurwerk. Daarom is er op de dekenij een begin gemaakt van een digitaal doopregister dat het werk eenvoudiger gaat moeten maken. In juni gaat een dekenale bedevaart door naar Banneux. Er moeten bussen besteld en afspraken gemaakt worden met het bedevaartsoord.

Contact

Terwijl ik met beide secretarissen praat, rinkelt de telefoon meermaals. De contacten met de parochies, maar ook met de gewone gelovigen verlopen meestal per telefoon of digitaal per mail. Maar het secretariaat in de Plankstraat 16 heeft ook spreekuren: op woensdagnamiddag tussen 14u30 en 16u30 en op vrijdag tussen 10u en 11u.

Tel. 011 68 23 37

dekenij.sint-truiden@telenet.be

Meer leken in dienst

Onze kerk neemt meer en meer leken in dienst. Dat zorgt ervoor dat onze priesters meer tijd hebben voor hun hoofdtaak: de pastoraal. Maar zoals u weet blijft het aantal priesters in onze dekenaten dalen. Onze bisschop zal in zijn beleid heel inventief moeten worden. De lekeninzet in ons dekenaat is alvast een goede zet. Het zijn stuk voor stuk gemotiveerde en heel actieve mensen!

Pia en deken Wim

Door SC