ma. dec 5th, 2022

Het verhaal

Op een avond hadden Jezus en zijn vrienden een vreemd gesprek, toen ze voor het slapengaan nog een poosje bij elkaar zaten.

‘Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben?’ vroeg Jezus.

Hij glimlachte erbij, alsof hij wel wist dat ze soms rare dingen over hem vertelden.
‘In dat dorpje waar we gisteren waren, waren de mensen er vast van overtuigd dat je Johannes de Doper bent’, zei Andreas.
‘Vorige week hoorde ik iemand op de markt tegen een andere man zeggen dat je misschien Elia bent’, zei Thomas.
‘En vanmorgen beweerde een vrouw bij hoog en bij laag dat je Jeremia bent’, zei Salome. ‘Maar haar vriendin dacht dat je een van de andere profeten was die is teruggekomen…’
Jezus lachte. ‘Zo, zo’, zei hij.
Hij keek zijn vrienden onderzoekend aan. ‘En jullie, wie ben ik volgens jullie?’

Meteen flapte Petrus eruit: ‘Jij bent de Messias, de zoon van de levende God.’

Hij schrok zelf van wat hij gezegd had. De gedachte dat Jezus de Messias was, hing al een tijd in zijn hoofd, maar het was de eerste keer dat hij ze uitsprak. De Messias, de gezondene van God, waar het volk al zo lang op wachtte… Zou het waar zijn?

Jezus © Roel Ottow

Ze keken allemaal gespannen naar Jezus. Zijn gezicht werd ernstig, al keken zijn ogen hen nog steeds vriendelijk aan.
‘Dat klinkt allemaal wel mooi, hè, de Messias zijn’, zei Jezus. ‘Maar het is verschrikkelijk moeilijk, beseffen jullie dat wel? Veel mensen, de leiders en de priesters, zullen tegen mij zijn en ik zal veel gevaar lopen. Wie weet doden ze mij wel. En ook voor jullie zal het niet gemakkelijk zijn om te blijven leven zoals jullie van mij hebben geleerd. Jullie moeten elke dag opnieuw bereid zijn om alles op te geven voor anderen en niet aan jezelf te denken. Als je altijd alleen aan jezelf denkt, ben je je leven eigenlijk al kwijt. Maar als je mijn leerling bent, kun je ook je leven verliezen. Dan zul je juist voor altijd je leven redden.’

Naar Lucas 9,18-24

Uit: Hosanna! Kinderbijbel met meer dan 150 verhalen (Kolet Janssen, ill. Roel Ottow, Van In, 2013) pag. 193.

Door SC