di. mrt 21st, 2023

Maand: juli 2022

Lezingen 18de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Pred 1, 2; 2, 21-23 IJdelheid der ijdelheden, zegt Prediker, ijdelheid der ijdelheden, en alles is ijdelheid! Er zijn mensen, die zich aftobben en inspannen met wijsheid en kennis van zaken, maar wat ze verdienen, moeten ze afgeven aan anderen, die zich niet inspanden. Ook dat is ijdelheid en grote onbillijkheid. Wat heeft een mens tenslotte aan al…

Lees meer

Bezinningsdag Chiro Loon

Onze jongerenpastoraal is niet alleen maar actief op Loonse bodem. Vandaag mocht diaken Serge naar Beverst reizen om de leden van Chiro Loon te begeleiden in de bezinning. Het thema was gevoelens of emoties en het was verrassend om te zien hoe alle takken doorheen creatieve opdrachten op zoek gingen naar de gevoelens bij hunzelf. Als afsluiting gingen ze samen…

Lees meer

Tweede werelddag van Grootouders en Senioren

GEBED VOOR DE TWEEDE WERELDDAG VAN GROOTOUDERS EN SENIOREN Heer, ik dank Uvoor de zegen van een lang leven,want allen die hun toevlucht zoeken bij U,kunnen erop vertrouwendat hun leven altijd vruchten draagt.Heer, schenk mij vergevingwanneer ik mij ontgoocheld neerleg bij de feiten,en verlaat mij nietwanneer mijn krachten afnemen.Leer mij hoopvol uitziennaar de toekomst die Gij mij schenkt,naar de zending…

Lees meer

Overlijden Mevr. Mariette Vannitsen

Na een kort ziekbed en in het bijzijn van haar diepbedroefde kinderen overleed hun bijzonder goede, lieve moeder en Bonneke die er altijd voor hen was. Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen Mevrouw Mariette Vannitsen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Dat ze troost…

Lees meer

Lezingen 17de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Gen. 18, 20-32 In die dagen zei de Heer: “Luid stijgt de roep om wraak uit Sodom en Gomorra op! Uitermate zwaar is hun zonde! Ik ga naar beneden om te zien of hun daden werkelijk overeenstemmen met de roep, die tot Mij is doorgedrongen; Ik wil het weten.” Toen gingen de mannen op weg in de richting…

Lees meer

Senioren Rijkel

Op donderdag 14 juli knoopten de Senioren van Rijkel – na twee jaar onderbreking omwille van corona – weer aan bij de jarenlange traditie van een groepsbedevaart naar Scherpenheuvel.  Daar werd in een tot de nok gevulde basiliek om 11uur de eucharistieviering bijgewoond, opgedragen door Mgr Van Looy, ere-bisschop van Gent die nu in Scherpenheuvel woont. Na de eucharistieviering werd…

Lees meer

Oekraïense kinderen

Anne-Laure Casier mocht de boekjes van Studio 100 gaan afgeven aan de kinderen die opgevangen worden uit Oekraïne. Een mooie samenwerking met het Limburgs Platform voor mensen op de Vlucht, Vluchtelingenwerk Vlaanderen en Warm Borgloon. Dank je wel aan de Stad en OCMW Borgloon en in het bijzonder aan de Jeugddienst Borgloon om dit initiatief te steunen. Voor ons zijn…

Lees meer

Lezingen 16de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Gn 18, 1-10a In die dagen verscheen de Heer aan Abraham bij de eik van Mamre, terwijl hij op het heetst van de dag bij de ingang van zijn tent zat. Hij sloeg zijn ogen op en zag plotseling drie mannen voor zich staan. Meteen liep hij van de ingang van zijn tent naar hen toe. Hij boog…

Lees meer

Uitvaart Alain Thys

Vorige woensdag namen we gelovig afscheid van Alain in de Sint-Pantaleonkerk van Kerniel. Namens heel onze geloofsgemeenschap bieden we onze christelijke deelneming aan. Veel sterkte aan de familie en vrienden die delen in het verdriet. Voor even apartvoor altijd samen Alain Thysechtgenoot van Francine Stulens Geboren te Sint-Truiden op 10 januari 1960 en thuiszachtjes van ons heengegaan te Kerniel op…

Lees meer

Lezingen 15de zondag van het jaar c

Eerste Lezing: Deut 30, 10-14 In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; danmoet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer, uw God. De geboden, die ik…

Lees meer