do. mrt 23rd, 2023

Na een kort ziekbed en in het bijzijn van haar diepbedroefde kinderen overleed hun bijzonder goede, lieve moeder en Bonneke die er altijd voor hen was.

Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen Mevrouw Mariette Vannitsen.

Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Dat ze troost mogen vinden dat Bonneke thuis is gekomen bij onze Hemelse Vader.

De uitvaartliturgie zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk op woensdag 27 juli om 10u30

Door SC