vr. aug 12th, 2022

Maand: juli 2022

Lezingen 15de zondag van het jaar c

Eerste Lezing: Deut 30, 10-14 In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; danmoet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer, uw God. De geboden, die ik…

Lees meer

Denkdag pastorale eenheid

Gisteren, 7 juli waren alle leden van het team pastorale eenheid en enkele leden van het parochieteam van Hoepertingen samen in de zaal 'Golmeerzouw' in Hoepertingen voor een gemeenschappelijke denkdag. Voor de eerste keer waren ook pastoor-moderator Karel en pastoor Michael aanwezig in ons team. In de voormiddag kregen we een update over het kerkenbeleidsplan door pastoor Marcel. Hierbij waren…

Lees meer

Doop Thomas Lemoine

Op zondag 26 juni werd in de Sint-Odulphuskerk Thomas Lemoine gedoopt, zoontje van Laurens en Evi Jeurissen. We wensen de dankbare en fiere ouders van harte proficiat. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden

Lees meer

Lezingen 14de zondag door het jaar c

Eerste Lezing: Js 66, 10-14c Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de…

Lees meer

Doop Maxim Mathy

Op zondag 26 juni werd in de kerk Sint-Odulphus Maxim Mathy, zoontje van Gregory en Hotico gedoopt. Eveneens werd Thomas Lemoine gedoopt, zoontje van Laurens en Evi Jeurissen We wensen de dankbare en fiere ouders van harte proficiat. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden

Lees meer

Doop Casper Mariën

Op zondag 19 juni werd in de Sint-Jozefkerk van Rijkel Casper gedoopt, zoon van Robin Mariën en Jolien Janssens van de Passestraat.  We wensen Casper, zijn ouders en familie van harte proficiat en hopen dat hij, met de steun van ouders en familie en van gans de Pastorale Eenheid H. Odilia, moge opgroeien tot een flinke christen.

Lees meer