vr. aug 12th, 2022

Maand: augustus 2022

Doop Kobe Deneuker

Op zondag 31 juli mochten we Kobe opnemen in onze geloofsgemeenschap. Hij werd gedoopt in de Sint-Odulphuskerk door pastoor Marcel. Kobe is het zoontje van Dorien Herinckx & Stijn Deneuker. We wensen Kobe, haar ouders en familie van harte proficiat en hopen dat hij, met de steun van ouders en familie en van gans de Pastorale Eenheid H. Odilia, moge…

Lees meer

Lezingen 19de zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing Wijsh. 18, 6-9 De nacht van de uittocht uit Egypte was aan onze voorvaderen tevoren aangekondigd. Zo konden ze vol vreugde de vervulling verwachten van de beloften waarop ze vertrouwden. Zo kon uw volk ook uitzien naar de redding der rechtvaardigen en de ondergang van hun vijanden. De straf, die Gij onze vijanden deed ondergaan werd voor ons,…

Lees meer

Overlijden Mevr. Christiane Noelanders

je levensboek is volgeschrevenje hebt het zachtjes dichtgedaanwij zullen’t lezen en herlezenzo blijf je bij ons voortbestaan                                        bk Mevrouw Christiane Noelandersechtgenote van wijlen de heer Yvo KnapenGeboren te Sint-Truiden op 18 Juli 1943 en onverwacht,zachtjes van ons heengegaan in het hetA.Z. Vesalius…

Lees meer