do. mrt 23rd, 2023

Maand: september 2022

Gezocht : babyuitzet // Warm Borgloon

De tijden worden moeilijker en moeilijker voor iedereen. Laten we elkaar helpen. Wij zijn momenteel op zoek naar babyuitzet. Heb je nog een maxicosi staan? Of een babybedje? Misschien staat er nog een koets in de garage? Of spulletjes op de zolder? Help onze gezinnen en breng de niet meer gebruikte babyuitzet bij ons binnen. Heb je nog kleine kinderen?…

Lees meer

Lezingen 25ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Amos 8, 4-7 Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnenwe ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.…

Lees meer

Bidden voor vrede

Komen jullie met ons meebidden voor vrede? Come pray with us for peace? Приходьте, моліться з нами за мир? Приходите молиться с нами о мире? Woensdag 14 september om 17u00 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Iedereen is van harte welkom!!

Lees meer

Lezingen 24ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Ex 32, 7-11.13-14 In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Ga nu naar beneden, want het volk dat ge uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van de weg, die Ik hun had voorgeschreven; ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en…

Lees meer

Loonse misdienaars aanwezig op IJD-feest

Op vrijdag 2 september gingen de Loonse misdienaars naar het feest van IJD (Jongerenpastoraal) in het Pastoraal Seminarie Centrum in Hasselt. Samen met nog tientallen andere jongeren en begeleiders mochten ze gaan luisteren naar het nieuwe jaarthema van IJD : Binnenste Buiten Het was een super gezellige avond waarbij de Loonse misdienaars en het pastoresteam van onze pastorale eenheid gezellig…

Lees meer

Lezingen 23ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: W 9, 13-18b Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand…

Lees meer

Overlijden Antoine Haling

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.(Toon Hermans) Wij nemen afscheid van de heerAntoine Halingechtgenoot van mevrouwSimone Van de Poelegewezen meester drukkergewezen…

Lees meer