za. jun 3rd, 2023

Komen jullie met ons meebidden voor vrede?

Come pray with us for peace?

Приходьте, моліться з нами за мир?

Приходите молиться с нами о мире?

Woensdag 14 september om 17u00 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Iedereen is van harte welkom!!

Door SC