do. mrt 23rd, 2023

Maand: oktober 2022

Lezingen 30ste zondag van het jaar C

Eerste Lezing: Sir 35, 12-14.16-18 De Heer is een rechter, en bij Hem is er geen aanzien des persoons; Hij neemt geen steekpenningen ten koste van de arme, maar luistert naar het pleit van de verdrukte. Hij wijst het gezucht van de wezen niet af, noch van de weduwe wanneer zij blijft klagen. Wie anderen bijstaat, wordt welwillend ontvangen, en…

Lees meer

Jongerenpastoraal Borgloon is een van de winnaars van Space for Grace

CATECHESEPROJECT ‘OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE GELOOFSTAAL’ – BORGLOON Vanuit het enthousiasme van de plaatselijke catecheseploeg ontstonden verdienstelijke initiatieven die leven brachten in de (o.a. door corona) stille kerken. Men wil meer getuigend aan de slag gaan, om in een taal voor 6 tot 13 jarigen en met voldoende verdieping voor ouders de doelgroep van de jonge gezinnen te bereiken.…

Lees meer

Lezingen 29ste zondag door het jaar C

Eerste Lezing Ex 17,8-13 In die dagen kwam Amalek aanzetten om Israël aan te vallen. Toen zei Mozes tot Jozua: “Kies manschappen uit en trek morgen ten strijde tegen Amalek. Zelf ga ik met de staf van God in mijn hand op de top van de heuvel staan.” Jozua deed wat Mozes hem had opgedragen. Hij bond de strijd aan…

Lees meer

Indeling vieringen eerste communie

Omdat er teveel communicantjes zijn om te ontvangen in één viering zijn we genoodzaakt om de groep te splitsen in twee. Zoals gemeld tijdens de oudercontacten worden ze alfabetisch ingedeeld en in twee groepen verdeeld. We houden enkel rekening met de neefjes en de nichtjes zodat de grootouders niet aanwezig moeten zijn op de twee vieringen. Eerste viering om 9u00…

Lees meer

Doop Louise en Matteo Bruninx

Op 18 september 2022 werden Louise en Matteo opgenomen in onze geloofsgemeenschap. Ze werden beiden samen gedoopt in de Kruisverheffingskerk van Jesseren.  Louise en Matteo zijn de kinderen van Karen Strauwen en Jochen Bruninx uit de Beekstraat. We wensen ze namens onze geloofsgemeenschap van harte proficiat!

Lees meer

Doop Suzanne Fonteyne

Op 25 september werd Suzanne Fonteyne opgenomen in onze geloofsgemeenschap in de Kruisverheffingskerk van Jesseren. Suzanne is de dochter van Hannah Nicolaï en Ben Fonteyne. We zijn als geloofsgemeenschap erg blij dat we Suzanne mochten opnemen door het sacrament van de doop.

Lees meer

Doop Renée Bourguignon

Renée Bourguignon werd op 2 oktober 2022 gedoopt in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Ze is de dochter van Dorien Steylaerts en Wim Bourguignon uit Gotem.  We wensen haar namens de gelovige gemeenschap van harte proficiat!

Lees meer

Doop Fien Bex

Op zondag 2 oktober werd Fien Bex opgenomen in onze geloofsgemeenschap door het sacrament van het doopsel.  Fien is de dochter van Jessica Vanormelingen en Wim Bex uit Kerniel. Van harte proficiat namens onze geloofsgemeenschap.

Lees meer

Lezingen 28ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing 2 Kon 5,14-17 In die dagen ging de Syriër Naäman naar de Jordaan en dompelde zich zevenmaal onder, zoals Elisa, de man Gods, gezegd had. Zijn huid werd weer als die van een klein kind en hij was gereinigd van zijn melaatsheid. Hij keerde met heel zijn gevolg naar de man Gods terug, trad zijn huis binnen, ging…

Lees meer

Dierenzegening

Op zondag 2 oktober was het eindelijk zover, de eerste dierenzegening in Borgloon was een feit. Ondanks de kermis op het plein en het feit dat de parkeerplaatsen moeilijk te vinden waren mochten we toch meer dan 25 honden en katten zegenen. Pastoor Michael en diaken Serge hadden de leuke taak om met de diertjes kennis te maken en ze…

Lees meer

Lezingen 27ste zondag door het jaar C

Eerste Lezing: Hab 1,2-3; 2,2-4 Hoelang moet ik nog roepen, Heer, terwijl Gij maar niet luistert? Hoelang moet ik de hemel nog geweld aandoen, terwijl Gij maar geen uitkomst brengt? Waarom laat Gij mij onrecht lijden en ziet Gij dieellende maar aan? Waarom moet ik leven te midden van geweld en verdrukking en waarom rijst er twist en moet men…

Lees meer