do. mrt 23rd, 2023

CATECHESEPROJECT ‘OP ZOEK NAAR EEN NIEUWE GELOOFSTAAL’ – BORGLOON

Vanuit het enthousiasme van de plaatselijke catecheseploeg ontstonden verdienstelijke initiatieven die leven brachten in de (o.a. door corona) stille kerken. Men wil meer getuigend aan de slag gaan, om in een taal voor 6 tot 13 jarigen en met voldoende verdieping voor ouders de doelgroep van de jonge gezinnen te bereiken. De catecheseploeg verkende al het format Théobule van de Franse dominicanen. Dit was voor hen de aanleiding om een aanvraag in te dienen, om die zoektocht naar een nieuwe geloofstaal voor de catechese vorm te geven. Met de ondersteuning vanuit Space for Grace wil de jury de initiatiefnemers assisteren om een eigentijds aanbod te ontwikkelen, conform hedendaagse pastoraal-theologische inzichten en gevoelig voor de Vlaamse context.

Meer info : https://www.spaceforgrace.be/

Door SC