do. mrt 23rd, 2023

We delen dit artikel van Kerknet omdat we met de catecheseploeg een van de winnaars zijn. Het was in elk geval een super fijne dag van ontmoeting.

Space for Grace, het innovatieplatform van het Interdiocesaan Pastoraal Beraad, herkent zich in het leerproces van boeiende vernieuwers.

Zaterdag 15 oktober 2022 verzamelden medewerkers van de Space for Grace-projecten van de derde selectie voor hun eerste learning community. Christa Damen, voorzitter van het INterdiocesaan Pastoraal Beraad (IPB), verwelkomde de deelnemers en alle aanwezigen stelden kort hun project voor. Pieter Vandecasteele (Porticus) modereerde het panelgesprek waarbij drie projecten uit de vorige selecties vertelden over hun leerervaringen. Tine Quintiens schetste het traject dat nodig was om met de verschillende partners de puzzel te leggen, waarmee Luisterend Oor(d) in de St-Pieterskerk (St.-Truiden) van start kon gaan. Naast kinderopvang de Egeltjes, de school BUSO Hasp-O-Zuid, het Franciscaans museum de Mindere en de Interdiocesane Jeugddienst (IJD) ging ook de kerkraad van de St.-Truidense parochie mee het bad in. Er blijven aanknopingspunten voor nog andere vormen van samenwerken.

Huiskerken

Lut Saelens vertelde over de zoektocht waarmee Filosofenfontein, een op dominicaanse spiritualiteit geënte geloofsgemeenschap in Heverlee, nieuwe wegen insloeg, na een bevraging van en uitwisseling met de eigen achterban. Gedwongen maar ook geïnspireerd door de pandemie experimenteerde men er met huiskerken. Niet te veel afspreken. Laten gebeuren. Enkel de ruimte aanbieden. Zien wat er voortvloeit uit hetgeen deelnemers aanbrengen. Die kansen moet je bewust voortdurend openhouden. Maar ze stelde ook de vraag: Hoe zorg je ervoor dat de huiskerken de grote gemeenschap niet ondermijnen? Is de onderlinge hechting van die grote groep dan een voldoende garantie?

Liturgisch co-housen

Tine De Leeuw van de Sint-Michielsbeweging kwam terug op de mentale klik die ze maakten, toen de parochiekerk waarin ze samenkwamen gesloten werd. Liever dan zich te wentelen in de negatieve energie die vrijkomt bij zo’n sluiting, kozen ze resoluut om te gaan voor een project dat positieve energie kon genereren. Ze gingen liturgisch co-housen in het wzc de Karmel in Waregem. De vorm van ketenzorg die in de ontmoeting tussen jongeren en bewoners mogelijk werd, zorgde wederzijds meteen al voor deugddoende ervaringen. De samenwerking met een innovatiecoach bracht het inzicht dat een loopbaanbegeleidingstraject ook in pastorale context loont en dat iedereen die zich inzet voor de Kerk ook een klankbord verdient, als minimum voor zelfzorg.

Doorheen het panelgesprek groeide het inzicht in de noodzaak van een heuse innovatiespiritualiteit, want vernieuwing – zo leren we ook uit de kerkelijke geschiedenis – moet altijd verankerd zijn in en vertrekken vanuit een doorleefde spiritualiteit.

Krimpende Kerk

Voordat de 29 deelnemers in de namiddag een workshop volgden rond sociale media en creatief denken, gaf Emmanuel van Lierde een slotbeschouwing bij de voormiddag. Met als thema: De kerk in Vlaanderen, vandaag en morgen gaf hij zijn publiek te denken met enkele rake quotes. De krimp waarin we zitten, mag niet leiden tot kramp. Of nog: De internationale blik en de dialoog met de wereld kan vermijden dat we als krimpende Kerk een sekte worden. En die wereldkerk, die hoeven we vandaag niet ver te zoeken: ze bevindt zich midden onder ons, want ook onze geloofsgemeenschappen worden almaar diverser en gekleurder. Dat mogen we niet zien als bedreiging, maar als verrijking en nieuwe zuurstof. En Van Lierde rondde af met de woorden: Ik weet dat u met Space for Grace zoekt naar oefenplaatsen in geloof, hoop en liefde, waar nieuwe wegen worden bewandeld om tijdgenoten te raken met onze Blijde Boodschap. Wat een geluk dat u die kansen grijpt en probeert.

Misschien lukt het niet, maar dat is niet erg. Beter ons vuil te maken, dat ons op te sluiten en uit te sterven. Emmanuel Van Lierde

Of om het met de liedtekst van Stef Bos, een andere profeet van onze tijd, te zeggen:

Beter op zoek gaan dan altijd gewacht
Beter gevallen dan nooit gesprongen
En beter de liefde verloren dan nooit liefgehad.
 (Uit zijn lied van Petrus)

Colloquium

Op 3 december organiseert het IPB een colloquium rond innovatie, onder de titel: Morgen anders dan vandaag. In het najaar van 2022 wordt ook een nieuwe projectoproep gelanceerd voor innovatieve projectvoorstellen. Iedereen die benieuwd is naar hoe zo’n vernieuwend initiatief eruit kan zien, is welkom op het IPB-colloquium. In de namiddag worden verschillende ‘smaakmakers’ aangeboden, en er is gelegenheid om je project-ideeën voor te leggen en af te toetsen. De uiterste indiendatum voor projecten is eind maart 2023.

Lees het volledige artikel op : https://www.kerknet.be/kerknet-redactie/artikel/space-grace-%E2%80%98beter-op-zoek-gaan-dan-altijd-gewacht%E2%80%99?fbclid=IwAR3b7msS_c3-ZzMVZ9Q5YnTMe_PWpkFjQKFC6bgLDXWwOhh-Zq1PrvJ96t4

Meer info over Space for Grace : https://www.spaceforgrace.be/

Door SC