zo. feb 5th, 2023

Maand: november 2022

Lezingen Allerheiligen

Eerste lezing: Apok 7, 2-4.9-14 Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: "Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee,…

Lees meer

Overlijden van ere-pastoor E.H. Jean Flament

Eerwaarde Heer Jean Flament- 29/10/2022 Priester van het bisdom Hasselt, Ere-pastoor van verschillende van onze parochies. woonachtig te Zonhoven geboren te Lommel op 27 juni 1945 en overleden te Zonhoven op 29 oktober 2022 Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Jean tijdens de uitvaartliturgie die wordt opgedragen in de parochiekerk Sint-Quintinus te Zonhoven, Heuvenstraat…

Lees meer