za. jun 3rd, 2023

Maand: januari 2023

Schaapjes

Dag eerstecommunicantjes, Woensdag, zaterdag en zondag komen we weer samen in het catecheselokaal. De goede Herder is nog op zoek naar een aantal schaapjes. Heb je jouw schaapje nog niet terug naar de grote stal gebracht? Denk er dan even aan als je naar de catechese komt. We hopen zondag alle schaapjes terug samen te brengen rond Jezus de goede…

Lees meer

Uitvaart Ernest Brone

BORGLOON ° Sint-Truiden 16 februari 1947† Tongeren 13 januari 2023 De avond komt zoo stil, zoo stilZoo traagzaam aangetreden,Dat geen en weet, wanneer de dagOf waar hij is geleden.‘t Is avond, stille... en, mij omtrent,Is iets, of iemand, onbekend,die, zachtjes mij beroerend, zegt“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”                     …

Lees meer

Lezingen: 2de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jesaja 49, 3.5-6 De Heer had mij gezegd: ,,Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden." Van de moederschoot af had Hij mij totzijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans…

Lees meer

Doopavond januari

Maandag aanstaande is er een ouderavond voor de ouders van de dopelingen binnen onze pastorale eenheid. Ook als de baby's of kinderen gedoopt worden in Jesseren, Hoepertingen of een andere kerk van onze pastorale eenheid. We verwachten de ouders voor een leuk samenzijn waarbij we de doopviering overlopen, stilstaan bij de betekenis en samen kijken hoe we praktische dingen gaan…

Lees meer

Uitvaart Emerence Tercaefs

lieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015BORGLOON ° Hoepertingen 19 september 1927† Sint-Truiden 10 januari 2023 Nu rest alleenstilte, herinnering en dank Mevrouw Emerence TERCAEFSlieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015 Geboren te Hoepertingen op 19 september 1927 en in het bijzijnvan haar zoon, zachtjes in de Heer ontslapen te Sint-Truidenin het WZC Villa Rosa op 10 januari 2023.…

Lees meer

Uitvaart Nelly Missotten

echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015VOORT ° Voort 18 september 1934† Borgloon 9 januari 2023 bedankt voor al je liefdeje vriendschap en je trouwook over de grens van ‘t levenhouden we van jou                              B. Knevels Mevrouw Nelly MISSOTTENechtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015…

Lees meer

Uitvaart Yvonne Cordie

Wij melden u het overlijden van mevrouw Yvonne Cordie. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk op zaterdag 14 januari 2023 om 10:30 uur. Graag willen we de familie in deze dagen nabij zijn in ons gebed, vanuit het geloof dat het uitkijken naar Gods Zoon die naar ons wil toekomen ook de toekomst opent van een nooit-ophoudende liefde die…

Lees meer

Hallelujah (liedje vormelingen)

De toekomst is al zo dichtbij t'is morgen al voor jou en mijDus stel ik me de vraaghoe zal het zijnIk hoop dat er dan vrede isvoor het eerst in de geschiedenisgeen oorlog meergeen ruzie en geen pijn Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah, Halleluuuuuujah Als delen vanzelfsprekend word,heeft iedereen wat op zijn bordGeen honger meergeen dorst en geen verdriettroosten is meer dan…

Lees meer

God kent jou (liedje vormelingen)

We maken ons stilaan klaar voor het grote feest. Dit is het eerste liedje die we samen gaan brengen tijdens de vormselviering. Oefenen jullie thuis? Tijdens het volgende moment gaan we het proberen in de kerk. https://www.youtube.com/watch?v=oJUGKeS1hHc

Lees meer

Lezingen voor het feest van de Openbaring

Eerste lezing: Js 60, 1-6 Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op…

Lees meer

Uitvaart Simone Goffings

We nemen vandaag afscheid van Mevr. Simone Goffings , weduwe van de heer Hendrik Willems uit Bommershoven, om 10u30 in de Sint-Odulphuskerk. We bieden onze deelneming aan aan de kinderen en kleinkinderen van Simone en bidden samen met hen voor hun moeder en grootmoeder.

Lees meer