za. jun 3rd, 2023

echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015

VOORT

° Voort 18 september 1934
† Borgloon 9 januari 2023

bedankt voor al je liefde
je vriendschap en je trouw
ook over de grens van ‘t leven
houden we van jou
                              B. Knevels

Mevrouw Nelly MISSOTTEN
echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015

Geboren te Voort op 18 september 1934 en in het bijzijn van haar dochter,
zacht in de Heer ontslapen te Borgloon in het WZC Orelia Puthof
op 9 januari 2023.

Zij zal voor altijd een plekje hebben in de harten van:

Georges en Chantal SAMPERMANS-VRANCKEN,
Patrick VRANCKEN †,                        haar kinderen

Christof en Jessica SAMPERMANS-BEX,
          Chelsey,                     haar kleinkinderen en achterkleinkind

Julien † en Mariette † VELKENEERS-VRANCKEN en familie,                                    
                               haar schoonbroer, schoonzus en hun familie 

Verder delen in dit verdriet:
      haar tante, neven en nichten

Met dank aan haar huisartsen dr. W. Colmonts
en de medewerkers van Orelia Puthof.
Speciale dank aan haar vriendin Anna.

De families: VRANCKEN, MISSOTTEN en VANMEEREN.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats
hebben in de Collegiale Sint-Odulphuskerk te Borgloon op
MAANDAG 16 JANUARI 2023 om 10.30 uur,
gevolgd door de bijzetting in het familiegraf op
de centrale begraafplaats te Borgloon.
Samenkomst en laatste groet in de voornoemde kerk vanaf 10.15 uur.

U kunt Nelly een laatste groet brengen in het Uitvaartcentrum Orye,
Wellenstraat 27, Borgloon,
ZATERDAG 14 JANUARI 2023 van 18.30 tot 19 uur
in aanwezigheid van de familie.

Rouwadressen: De Tieckenstraat 15, 3840 Haren – Borgloon

Door SC