zo. feb 5th, 2023

BORGLOON

° Sint-Truiden 16 februari 1947
† Tongeren 13 januari 2023

De avond komt zoo stil, zoo stil
Zoo traagzaam aangetreden,
Dat geen en weet, wanneer de dag
Of waar hij is geleden.
‘t Is avond, stille… en, mij omtrent,
Is iets, of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt
“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”
                                   G. Gezelle

Ernest Brône

Gewezen Verzekeringsinspecteur
Gewezen lid van Kiwanis Borgloon

Geboren te Sint-Truiden op 16 februari 1947 en zachtjes in de Heer
ontslapen te Tongeren in het AZ Vesalius op 13 januari 2023.

Dit melden u:

Dagmar en Cassandra Brône-Barber                                  zijn kinderen

Met dank aan de thuisverpleging van het Wit-Gele Kruis
en Familiehulp.

De families Brône en Claes.

De uitvaartliturgie, waartoe u vriendelijk wordt uitgenodigd, zal plaats
hebben in de Collegiale Sint-Odulphuskerk te Borgloon op
ZATERDAG 21 JANUARI 2023 om 10.30 uur,
gevolgd door de crematie en bijzetting in het familiegraf op
de begraafplaats te Veulen in intieme kring.

Samenkomst en laatste groet in de voornoemde kerk vanaf 10.15 uur.

Rouwadres: Kroonstraat 5 bus 3, 3840 Borgloon

Door SC