do. mrt 23rd, 2023

Maand: februari 2023

Wijziging data eerste communie catechese

Beste communicantjes, door omstandigheden zal het catechesemoment van de maand maart (16-18-19) niet doorgaan. Om jullie agenda's niet in de war te sturen vervangen we dit moment ook niet. Palmzondag komt hiermee ook te vervallen als gemeenschappelijke viering. We zien jullie echter graag in één van de vieringen binnen onze pastorale eenheid.

Lees meer

Lezingen 6de zondag door het jaar

Eerste lezing Sir 15, 15-20 Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot…

Lees meer

Kinderdag ‘Maria Lichtmis’

Naar jaarlijkse traditie organiseren de gemeenschap 'Zaden van het Woord' en de jongerenpastoraal Borgloon een kinderdag. Dit keer ging deze door in de Sint-Odulphuskerk. De sfeer kwam er al snel in, eerst een kennismakingsspel met een ballon, en daarna mochten we de dag al zingend en dansend inzetten. Het catechesemoment ging natuurlijk over licht, het licht van de zaklamp of…

Lees meer

5de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jesaja 58,7-10 Dit zegt de HEER: “Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, enkeer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheidzal voor u uitgaan, de glorie van de HEER u op…

Lees meer