wo. feb 1st, 2023

Algemene informatie eerste communie

Binnen onze Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon hebben we een uniforme werking voor de eerste communie en vormsels ongeacht in welke geloofskern uw zoon/dochter woont binnen onze pastorale eenheid. De werking staat volledig los van de scholen en wordt gegeven door een eigen catecheseploeg gecoördineerd vanuit het Team Pastorale Eenheid.

Eerste communie

Vanaf 2022 hebben we beslist – in een buitengewone vergadering van ons Team Pastorale Eenheid – om alle vieringen te centraliseren in onze hoofdkerk Sint-Odulphus in Borgloon-centrum. We hebben lang getwijfeld hoe we de organisatie van de vieringen kon waarborgen in de andere kerken in met de inkrimping van het aantal priesters en een team van vrijwilligers die jaar na jaar afneemt.

Onze hoofdkerk Sint-Odulphus beschikt over alle middelen om de viering te waarborgen

  • Veel meer zitplaatsen als in gelijk welke andere kerk, waardoor we wel kunnen instaan voor zitplaatsen voor de ouders, broers en zussen en ook voor de grootouders.
  • Schermen om de zijbeuken ook te laten meevieren
  • Een streaming-installatie zodat mensen die die dag er niet kunnen bijzijn de viering online kunnen volgen (denk daarbij aan familie en vrienden in quarantaine, die te ver af wonen of die er om een of andere rede niet bij kunnen zijn)
  • Naast de streaming worden de vieringen ook opgenomen en krijgt elke communicant ook een video mee naar huis. Deze video is van professionele kwaliteit en vervangt niet de foto’s van elke communicant maar is een extra.
  • Er zijn toiletten in de kerk (ook voor rolstoelgebruikers)
  • We beschikken over een kleine keuken waar baby’s kunnen verschoond worden en papflessen opgewarmd
  • Aangezien alle gezinsvieringen doorgaan in onze hoofdkerk (omwille van de capaciteit) is het voor de kinderen ook een heel herkenbare kerk en zijn ze het vieren gewoon
  • De kinderen doen (vanaf 2023) hun communie ook met alle vriendjes waarmee ze het ganse jaar mee op stap zijn geweest naar Jezus.
  • En we moeten ook eerlijk bekennen dat het een enorme tijdswinst is voor de catecheseploegen en de vrijwilligers om niet alles 3 keer te moeten opbouwen en afbreken op verplaatsing met telkens weer de uitdaging om er een even mooie viering van te maken ongeacht de vorm van de kerk.
  • We waarborgen ook de nabije toekomst – in een sterk veranderd kerklandschap – waarbij het moeilijker zal zijn om de nodige gewijde voorgangers te vinden.

Data 2023

Viering van de pastorale eenheid op zondag 14 mei 2023 in de Sint-Odulphuskerk om 9u00 en om 11u00

Data 2024

Viering van de pastorale eenheid op zondag 5 mei 2024 in de Sint-Odulphuskerk om 9u00 en om 11u00