za. jun 3rd, 2023

Algemene informatie Vormsel

Binnen onze Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon hebben we een uniforme werking voor de eerste communie en vormsels ongeacht in welke geloofskern uw zoon/dochter woont binnen onze pastorale eenheid. De werking staat volledig los van de scholen en wordt gegeven door een eigen catecheseploeg gecoördineerd vanuit het Team Pastorale Eenheid.

Vormsel

Vanaf 2022 hebben we beslist om alle vieringen te centraliseren in onze hoofdkerk Sint-Odulphus in Borgloon-centrum.

In 2023 schakelen we over van het Vormsel op 13 jaar naar het Vormsel op 12 jaar. Daardoor hebben we ook een dubbele groep. We hebben in 2023 dus een groep van 12-jarigen en een groep van 13-jarigen.

Vanaf 2024 is het Vormsel op de leeftijd van 12 jaar.

Onze hoofdkerk Sint-Odulphus beschikt over alle middelen om de viering te waarborgen

  • Veel meer zitplaatsen als in gelijk welke andere kerk, waardoor we wel kunnen instaan voor zitplaatsen voor de ouders, broers en zussen en ook voor de grootouders.
  • Schermen om de zijbeuken ook te laten meevieren
  • Een streaming-installatie zodat mensen die die dag er niet kunnen bijzijn de viering online kunnen volgen (denk daarbij aan familie en vrienden in quarantaine, die te ver af wonen of die er om een of andere rede niet bij kunnen zijn)
  • Naast de streaming worden de vieringen ook opgenomen en krijgt elke vormeling ook een video mee naar huis. Deze video is van professionele kwaliteit en vervangt niet de foto’s van elke vormeling maar is een extra.
  • Er zijn toiletten in de kerk (ook voor rolstoelgebruikers)
  • We beschikken over een kleine keuken waar baby’s kunnen verschoond worden en papflessen opgewarmd
  • Aangezien alle gezinsvieringen doorgaan in onze hoofdkerk (omwille van de capaciteit) is het voor de jongeren ook een heel herkenbare kerk en zijn ze het vieren gewoon
  • De jongeren doen hun vormsel ook met alle tochtgenoten waarmee ze het ganse jaar mee op stap zijn geweest naar Jezus.
  • En we moeten ook eerlijk bekennen dat het een enorme tijdswinst is voor de catecheseploegen en de vrijwilligers om niet alles 2 keer te moeten opbouwen en afbreken op verplaatsing met telkens weer de uitdaging om er een even mooie viering van te maken ongeacht de vorm van de kerk.
  • We waarborgen ook de nabije toekomst – in een sterk veranderd kerklandschap – waarbij het moeilijker zal zijn om de nodige gewijde voorgangers te vinden.

Data

2022 – 8 mei om 11u00 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon

2023 – 30 april om 10u30 in de Sint-Odulpuskerk van Borgloon

2024 – 21 april om 10u30 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon