wo. jun 29th, 2022

Algemeen

Vaderdag

Lieve Heer, U, die als geen ander weet wat ’t betekentom Vader te zijn;U, die als geen ander weetdat ‘Vader worden’ een gunst is,maar ‘Vader zijn’ een kunst is. Tot U wil ik bidden voor alle vaders in de werelddie het te druk hebbenom te spelen met hun kinderen; Voor hen die hun kinderen niet meer begrijpenof andere verwachtingen van…

Lees meer

Vacature dekenale secretaris

Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in ons bisdom.De dekens zoeken steun voor de grote hoeveelheid en diversiteit aan administratieve taken. 1. De opdracht van de dekenale secretaris De administratieve en organisatorische opdrachten van de dekenale secretaris zijn voornamelijk van ondersteunende aard.Ze…

Lees meer

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een algemene redactie staan op de overige bladzijden in voor een brede kijk op kerk, religie en samenleving. Een jaarabonnement voor 2022 kost € 44, een steunabonnement kan vanaf € 50. Betalingsgegevens: Pastorale eenheid Heilige Odilia…

Lees meer

Roepingenzondag

Heer Jezus,Gij zijt de goede herder. Gij komt naar ons toeen roept ieder bij naam.Gij wilt dat wij léven en wel in overvloed. Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.Open onze oren voor uw stem, neem onze angst weg om te antwoorden. Verdiep het vertrouwen van jonge partnersom het met elkaar als gehuwden te wagen. Geef ons religieuzen en godgewijden,profeten voor vandaag. …

Lees meer

COLLEGA GEZOCHT! VANG JIJ DE BAL?

Wat is er boeiender dan met jongeren stappen te zetten naar een mooie toekomst? Je kan er zelfs je job van maken! Om mee te bouwen aan jongerenpastoraal in ons bisdom zoeken we twee enthousiaste mensen die – voltijds of deeltijds – daar hun energie in willen steken. Enerzijds zal je grotere samenkomsten en initiatieven kunnen opzetten en bestaande groepen…

Lees meer

PELGRIMSWANDELING 40-DAGENTIJD – LEVENSDRADEN

https://videopress.com/v/2cNetrg2?preloadContent=metadata Pelgrimswandeling bij het begin van de 40-dagentijd, vanaf Aswoensdag 17 februari. Ons nieuwe dekenaat biedt u - in samenwerking met Pelgrimspastoraal - een bezinnende wandeling aan om bewust de veertigdagentijd in te stappen. U kan deze bezinningstocht individueel of met een groep van max. 4 personen beleven, op een zelfgekozen moment vanaf Aswoensdag en dit gedurende de hele veertigdagentijd.…

Lees meer

Missio

Op 18 oktober vieren we van harte Missiezondag! Samen met de hele wereldkerk vieren we op 18 oktober 2020 Missiezondag. Onze verbondenheid binnen de wereldkerk staat dan centraal, maar ook de zending die we allemaal hebben. Elke gelovige is immers door Christus zelf gezonden naar andere mensen, veraf en dichtbij. Dit jaar leggen we de nadruk op de vreugde die…

Lees meer

SOS LIBANON

“Enkele dagen geleden werd Beiroet door een enorme explosie getroffen. De medische centra werden overspoeld. De ziekenhuizen hebben van alles tekort. Ook eten.” Aan het woord is Rita Rhayem, directrice van Caritas Libanon. Caritas is één van de grootste katholieke ngo’s in het land en telt bijna 900 medewerkers en vrijwilligers. Ons bisdom heeft nauwe banden met Libanon. In juni…

Lees meer