Category Archives: Algemeen

Vacature dekenale secretaris

Ter ondersteuning van de deken in Sint-Truiden, zoekt het bisdom Hasselt een halftijdse dekenaal secretaris

De functie van “dekenale secretaris” is een nieuwe functie in ons bisdom.
De dekens zoeken steun voor de grote hoeveelheid en diversiteit aan administratieve taken.

1. De opdracht van de dekenale secretaris

De administratieve en organisatorische opdrachten van de dekenale secretaris zijn voornamelijk van ondersteunende aard.
Ze liggen op twee niveaus.

Ondersteuner voor de deken

 • secretariaatstaken en onthaal;
 • communicatie bewaken en bevorderen;
 • coördinatie van materiële aspecten van de pastoraal;
 • opvolgen van de privacywetgeving; 

Ondersteuner van de plaatselijke medewerkers

 • ondersteunen en organiseren van plaatselijke contact- en onthaalplekken;
 • verbindingspersoon zijn tussen vragers en oplossers voor allerlei onderwerpen;
 • doorstroming van beleid pastorale eenheid/federatie naar plaatselijke gemeenschappen faciliteren;

2. Het profiel en de vaardigheden van de dekenale secretaris

 • reëel kerk-betrokken zijn en pastorale feeling hebben, is essentieel, zowel in omgang met de pastores in het werkveld
  en met de vele leken vrijwilligers, alsook in contacten met allen die beroep doen op de kerkgemeenschap;
 • vaardig zijn op het domein van administratie inclusief informaticapakketten (o.a. Word, Excel, Outlook, PowerPoint)
  en internet, secretariaatswerk, organisatie;
 • soepelheid om zich in vele en verscheiden kringen te bewegen en over meerdere werkvelden heen te werken;
 • discretie kunnen bewaren, als rechtstreekse en naaste medewerker van de deken;
 • beantwoorden aan de vereisten gesteld in het “diocesaan statuut van de pastorale medewerker”, nl

1°     in de katholieke kerk gedoopt en gevormd zijn;

2°     zich in een levenstoestand bevinden die kerkrechtelijk niet onverenigbaar is
met de uitoefening van de opdrachten die worden toevertrouwd;

3°     de leeftijd van 25 jaar bereikt hebben;

4°     houder zijn van een diploma van ten minste hoger secundair onderwijs.

3. Modaliteiten

 • halftijdse benoeming met verloning als bedienaar van de eredienst;
 • indiensttreding: zo spoedig mogelijk;
 • een basisopleiding, door het bisdom Hasselt ingericht, volgen;
 • weekend- en avondwerk is uitzonderlijk mogelijk; 
 • bij voorkeur woonachtig in het dekenaat.

4. Aanbod

 • praktijkbegeleiding en navorming;
 • werkplek georganiseerd door de deken;
 • onkostenvergoeding bv. voor dienstverplaatsingen en telefoonkosten.

5. Meer informatie?

 • Over jobinhoud: bij deken E.H. deken Wim Ceunen (0474 79 67 02, wim.ceunen@gmail.com )
 • Over statuut, wedde en basisopleiding: bij de heer Etienne Sourbron (011 28 84 67).

6. Sollicitatie

Stuur je motivatiebrief en CV voor 15 januari 2022 naar de heer Etienne Sourbron,
vzw Bisdom Hasselt, Vrijwilligersplein 14, 3500 Hasselt of naar etienne.sourbron@bisdomhasselt.be.   

Kerk & Leven (parochieblad)

Kerk & Leven is een weekblad met een half miljoen lezers en 436 verschillende lokale edities. Vrijwilligers verzorgen het lokale nieuws, vijf bisdomverslaggevers en een algemene redactie staan op de overige bladzijden in voor een brede kijk op kerk, religie en samenleving.

Een jaarabonnement voor 2022 kost € 44, een steunabonnement kan vanaf € 50.

Betalingsgegevens: Pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon – BE37 3350 9628 0428

Mededeling: Abonnement Kerk en Leven 2022

De naam van de opdrachtgever is ook de naam van de abonnee.

Roepingenzondag

Heer Jezus,
Gij zijt de goede herder. 
Gij komt naar ons toe
en roept ieder bij naam.
Gij wilt dat wij léven 
en wel in overvloed.

Draag zorg voor de kudde die Gij weidt.
Open onze oren voor uw stem, 
neem onze angst weg om te antwoorden.

Verdiep het vertrouwen van jonge partners
om het met elkaar als gehuwden te wagen.

Geef ons religieuzen en godgewijden,
profeten voor vandaag. 

Beziel allen die zich inzetten voor uw Kerk
met de vreugde van uw evangelie.

Schenk ons de priesters en diakens 
die we nodig hebben.
Vervul hen met uw Geest van hoop en sterkte.

Beziel elk van ons 
die uw naam als christen draagt.
Laat niet toe dat zorgen ons verlammen.
Roep uw Kerk naar buiten
zodat uw Woord van Liefde 
in heel uw schepping wordt gehoord.

+ Lode Aerts, bisschop van Brugge

Ben je geroepen?

Iedere christen is geroepen om Jezus te volgen. We worden elke dag geroepen om ‘ja’ te zeggen tegen God en tegen onze naaste. Voor sommigen onder ons gaat de roeping een stukje verder. Ze kiezen voor een roeping als priester, diaken, parochieassistent(e) of pastor in de zorg.

Ben je geroepen om net als pastoor Marcel om priester te worden? Klik dan hier voor mee informatie.

Zin om net als Gert diaken te worden? Klik dan snel op deze link.

Of zoals Sabine kies je om parochieassistente te worden? Klik dan snel op deze link.

Ook in de zorg hebben we pastores om mensen bij te staan. Alle info vind je hier

COLLEGA GEZOCHT! VANG JIJ DE BAL?

Wat is er boeiender dan met jongeren stappen te zetten naar een mooie toekomst? Je kan er zelfs je job van maken!

Om mee te bouwen aan jongerenpastoraal in ons bisdom zoeken we twee enthousiaste mensen die – voltijds of deeltijds – daar hun energie in willen steken. Enerzijds zal je grotere samenkomsten en initiatieven kunnen opzetten en bestaande groepen en werkingen in Limburg mee ondersteunen. Anderzijds zal je als jongerenpastor, op een nog te bepalen locatie, zelf een jongerenwerking mee kunnen uitbouwen. Uitdaging te over om creatief en geïnspireerd met een dynamisch team mee aan de slag te gaan!

Ben je zelf geïnteresseerd in deze functie? Ken je iemand uit familie, parochie of kennissenkring die je dit wel ziet doen? Geef dan zeker aandacht aan de uitgebreidere vacature-omschrijving die je vindt op www.vacaturehasselt.ijd.be.

Voor meer inlichtingen of vragen kan je terecht bij Bart Benats, bisschoppelijk afgevaardigde voor jongerenpastoraal in het bisdom Hasselt, bart.benats@skynet.be, 0478-28.07.21.

Sollicitatiebrief met motivatie en uitgebreide C.V. voor 5 april 2021 richten aan Anaïs Fayt, directeur IJD. Per mail naar anais.fayt@ijd.be

PELGRIMSWANDELING 40-DAGENTIJD – LEVENSDRADEN

Pelgrimswandeling bij het begin van de 40-dagentijd, vanaf Aswoensdag 17 februari.

Ons nieuwe dekenaat biedt u – in samenwerking met Pelgrimspastoraal – een bezinnende wandeling aan om bewust de veertigdagentijd in te stappen. U kan deze bezinningstocht individueel of met een groep van max. 4 personen beleven, op een zelfgekozen moment vanaf Aswoensdag en dit gedurende de hele veertigdagentijd.

Voor ons dekenaat start de tocht aan Sint-Odulphuskerk in het Centrum van Borgloon (geopend tussen 9 en 17 uur). Parkeren kan gratis:

 • aan Dienst Toerisme aan Het Stroopfabriek, stationsstraat 8 te Borgloon (=800 m van de kerk): Parking Nieuwland – dat is in het Centrum van Borgloon
 • en op de verbindingsweg Sint-Truiden – Tongeren.

Aan de ingang van de kerk kan je een tochtboekje nemen, dit dienst als gids om van je wandeling een bezinning te maken. Je kan alvast even gaan zitten en de inleidende tekst lezen.

Vlakbij de kerk, achter het oude stadhuis op de Markt, staat een bord met de wandelroutes: daar kan je een wandeling uitkiezen. Onderweg hou je enkele keren halt voor een bezinnende impuls. Als je met enkelen samen stapt, kan je telkens – na een stille tijd – even uitwisselen. Aan het einde van de tocht kan je opnieuw even de kerk binnenlopen. Het tochtboekje voorziet een afsluitend moment. Via een intentieboek leggen we een verbinding tussen alle pelgrims die er passeren. En je kan een mooi kaartje meenemen als aandenken.

De tocht heeft als thema ‘levensdraden’. We hebben het voorbije jaar het belang van een aantal onzichtbare draden herontdekt:

*   een goede verbinding met de schepping/natuur;

*   een goede verbinding met onze medemensen (hoe vaak klonk: “we zijn sociale wezens”);

*   we zijn wereldwijd met elkaar verbonden;

*   een goede verbinding met onszelf;

*   de verbinding met ‘het goddelijke’ (zoektocht naar zingeving).

We krijgen veertig dagen om deze levensdraden te versterken …

Het is ook mogelijk om een wandeling in je eigen buurt te maken. Je kan een tochtboekje downloaden op www.pelgrimswandelingen.be of via deze link

Missio

Op 18 oktober vieren we van harte Missiezondag!

Samen met de hele wereldkerk vieren we op 18 oktober 2020 Missiezondag. Onze verbondenheid binnen de wereldkerk staat dan centraal, maar ook de zending die we allemaal hebben. Elke gelovige is immers door Christus zelf gezonden naar andere mensen, veraf en dichtbij.

Dit jaar leggen we de nadruk op de vreugde die daarvan uitgaat. Gesterkt door Christus’ aanwezigheid zijn we immers geroepen tot hoopvolle relaties om alle obstakels te overwinnen. We geven voorrang aan het positieve: liefde, geluk, hoop, vergeving.

Dat probeert men ook in Liberia, het land dat Missio dit jaar in de kijker zet tijdens de missiemaand en in het bijzonder op Missiezondag. Het land herstelt langzaam van een burgerconflict, maar de weg naar vrede en verzoening is nog lang. Het land heeft ook onze hulp nodig, niet in het minst voor de zorg voor duizenden weeskinderen. Daarom gaat de collecte van de kerkdiensten voor Missiezondag naar verschillende weeshuizen in het Liberiaanse bisdom Gbarnga. Denk aan hen wanneer je je bijdrage in het offerblok deponeert, bij gebrek aan fysieke omhaling door het nieuwe coronavirus.

Lees meer op www.missio.be. Extra bijdragen aan de projecten van de Kerk in Liberia doe je op BE19 0000 0421 1012 met mededeling ‘Liberia’.

SOS LIBANON

“Enkele dagen geleden werd Beiroet door een enorme explosie getroffen. De medische centra werden overspoeld. De ziekenhuizen hebben van alles tekort. Ook eten.”

Aan het woord is Rita Rhayem, directrice van Caritas Libanon. Caritas is één van de grootste katholieke ngo’s in het land en telt bijna 900 medewerkers en vrijwilligers.

Ons bisdom heeft nauwe banden met Libanon. In juni schonk het bisdom Hasselt vanuit haar fonds Wereldnoden nog een gift van 10.000 € aan dr Caracache voor het mooie werk dat hij verricht voor de opvang van kinderen in vluchtelingenkampen.

Ook mgr Hoogmartens en mgr Bacouni, de aartsbisschop van Beiroet kennen elkaar goed. Mgr Bacouni bezocht ons bisdom nog recent.

Vandaag is de toestand even erg, ook al zien we op het nieuws niet meer de verschrikkelijke beelden.

Om in deze dringende noodsituatie te kunnen helpen, doen wij een beroep op uw vrijgevigheid. Doe vandaag nog een gift. Help de overlevenden van de explosie via gift op de rekening BE88 0000 0000 4141 van Caritas International met de mededeling ‘3916 Libanon’.

Meer info? https://www.caritasinternational.be/nl/noodhulp-ontwikkeling/de-verwoestende-explosie-in-beiroet/

Pax Christi

Atoombommen? Nooit meer!

Deel je solidariteit met de slachtoffers van Hiroshima en Nagasaki, en stuur een virtuele kraanvogel via onze Facebookpagina (klik op de link onderaan dit artikel).

75 jaar nadat dat de Japanse steden Hiroshima (6 augustus 1945) en Nagasaki (9 augustus 1945) door atoombommen in de as werden gelegd, staan in de hele wereld nog meer dan 13.000 kernbommen opgesteld. België ‘huisvest’ er 10 tot 20: massavernietigingswapens met een vernietigingskracht vele malen hoger dan de bommen van 1945.

Tijdens de herdenkingsactie tegen kernwapens in Leuven (5 augustus 2020) kon je kraanvogels vouwen en opsturen naar Hiroshima en Nagasaki, uit solidariteit met de honderdduizenden slachtoffers van de atoomaanvallen en hun nabestaanden.

Maar solidariteit betuigen is niet genoeg. De Hibakusha, of overlevenden van de atoomaanvallen, roepen bij de 75e herdenking de internationale gemeenschap op om eindelijk kernwapens te bannen. We moeten er met z’n allen voor zorgen dat kernwapens nooit meer gebruikt zullen worden. Wil jij ook de kernwapens bannen? Wil je zelf graag in actie komen? Deel dan zeker via facebook onze virtuele kraanvogel en roep onze politici op om de kernwapens eindelijk af te schaffen. We hebben de partijvoorzitters getagd in het bericht en gaan ook later deze zomer met hen het gesprek aan. Met jouw hulp kunnen we de druk vergroten. Bedankt!

Deel onze facebookpost

« Older Entries