zo. mei 28th, 2023

Liturgie

Palmtakjes in de rustoorden

Natuurlijk vergeten we bij Palmzondag de bewoners van de rustoorden niet. Ze krijgen bij de gelegenheid van Palmzondag allemaal een kaartje met een gewijd palmtakje aan. Parochieassistente Sabine die in beide rustoorden stilaan kind aan huis is gaat bij alle bewoners langs om het kaartje af te geven en tegelijkertijd is er ook een babbel mogelijk. Het is dan ook…

Lees meer

Palmtakjes afhalen

Naast de gebedsdiensten en de eucharistievieringen waar we palmtakjes kunnen afhalen is dit ook mogelijk in twee kerken. In de Odiliakapel van Kerniel staat er morgen een korf met gewijde palm en ook in de kerk van Grootloon kunnen jullie morgen terecht voor een palmtakje. Nog even ter herinnering de uren van de vieringen: Vandaag 1 april om 18u15 in…

Lees meer

Lezingen 6de zondag door het jaar

Eerste lezing Sir 15, 15-20 Wanneer gij wilt, kunt gij de geboden onderhouden en het is ook verstandig te doen wat de Heer behaagt. Hij heeft vuur en water voor u neergezet: gij kunt uw hand uitstrekken naar wat ge verkiest. Vóór de mensen liggen het leven en de dood, en wat een mens behaagt, wordt hem gegeven. Want groot…

Lees meer

5de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jesaja 58,7-10 Dit zegt de HEER: “Deel uw brood met de hongerigen, neem de dakloze zwervers op in uw huis, kleed de naakten die gij ziet, enkeer u niet af van uw medemensen. Dan zal uw licht stralen als de dageraad, uw genezing zal voorspoedig zijn; uw gerechtigheidzal voor u uitgaan, de glorie van de HEER u op…

Lees meer

Uitvaart Ernest Brone

BORGLOON ° Sint-Truiden 16 februari 1947† Tongeren 13 januari 2023 De avond komt zoo stil, zoo stilZoo traagzaam aangetreden,Dat geen en weet, wanneer de dagOf waar hij is geleden.‘t Is avond, stille... en, mij omtrent,Is iets, of iemand, onbekend,die, zachtjes mij beroerend, zegt“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”                     …

Lees meer

Lezingen: 2de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jesaja 49, 3.5-6 De Heer had mij gezegd: ,,Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden." Van de moederschoot af had Hij mij totzijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans…

Lees meer

Uitvaart Emerence Tercaefs

lieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015BORGLOON ° Hoepertingen 19 september 1927† Sint-Truiden 10 januari 2023 Nu rest alleenstilte, herinnering en dank Mevrouw Emerence TERCAEFSlieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015 Geboren te Hoepertingen op 19 september 1927 en in het bijzijnvan haar zoon, zachtjes in de Heer ontslapen te Sint-Truidenin het WZC Villa Rosa op 10 januari 2023.…

Lees meer

Uitvaart Nelly Missotten

echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015VOORT ° Voort 18 september 1934† Borgloon 9 januari 2023 bedankt voor al je liefdeje vriendschap en je trouwook over de grens van ‘t levenhouden we van jou                              B. Knevels Mevrouw Nelly MISSOTTENechtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015…

Lees meer

Uitvaart Yvonne Cordie

Wij melden u het overlijden van mevrouw Yvonne Cordie. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk op zaterdag 14 januari 2023 om 10:30 uur. Graag willen we de familie in deze dagen nabij zijn in ons gebed, vanuit het geloof dat het uitkijken naar Gods Zoon die naar ons wil toekomen ook de toekomst opent van een nooit-ophoudende liefde die…

Lees meer

Lezingen voor het feest van de Openbaring

Eerste lezing: Js 60, 1-6 Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op…

Lees meer