di. sep 27th, 2022

Liturgie

Lezingen 25ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Amos 8, 4-7 Hoort toe, gij die de armen verdrukt en de misdeelden in het land verdelgt, gij die redeneert: wanneer is de nieuwe maan voorbij? Dan kunnen we ons koren verkopen! En wanneer de sabbat? Dan kunnenwe ons graan uitstallen. Dan verkleinen wij de korenmaat, dan verhogen wij de prijs en bedriegen wij met een vervalste weegschaal.…

Lees meer

Bidden voor vrede

Komen jullie met ons meebidden voor vrede? Come pray with us for peace? Приходьте, моліться з нами за мир? Приходите молиться с нами о мире? Woensdag 14 september om 17u00 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Iedereen is van harte welkom!!

Lees meer

Lezingen 24ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Ex 32, 7-11.13-14 In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Ga nu naar beneden, want het volk dat ge uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van de weg, die Ik hun had voorgeschreven; ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en…

Lees meer

Lezingen 23ste zondag door het jaar (C)

Eerste lezing: W 9, 13-18b Wie van de mensen kan Gods plan doorgronden, wie ontdekken wat de Heer wil? De gedachten der stervelingen zijn immers onzeker, en twijfelachtig onze berekeningen. Het vergankelijke lichaam is een last voor de ziel, en onze aardse gebondenheid belemmert de beweeglijke geest. Wij begrijpen amper de dingen van deze wereld, en wat voor de hand…

Lees meer

Overlijden Antoine Haling

Sterven doe je niet ineens, maar af en toe een beetje.En alle beetjes die je stierf, ’t is vreemd, maar die vergeet je.Het is je dikwijls zelf ontgaan, je zegt ik ben wat moe.Maar op een keer dan ben je aan je laatste beetje toe.(Toon Hermans) Wij nemen afscheid van de heerAntoine Halingechtgenoot van mevrouwSimone Van de Poelegewezen meester drukkergewezen…

Lees meer

Lezingen 22ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Sir 3, 17-18.20.28-29 Mijn kind, als ge rijk zijt, blijf dan bescheiden, en gij zult meer geliefd worden dan iemand, die geschenken uitdeelt. Hoe meer aanzien ge hebt, des te meer moet ge u vernederen; dan zult ge genade vinden bij God. Want groot is de macht van de Heer, maar Hij wordt geëerd door de nederigen. Voor…

Lees meer

Lezingen 21ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Js 66, 18-21 Dit zegt de Heer: “Ik ken hun werken en hun gedachten, Ik ga alle volkeren en talen bijeenroepen en zij zullen komen en mijn glorie aanschouwen. Voor hun ogen zal Ik tekenen verrichten. Die gespaardgebleven zijn, zal Ik uitzenden naar de volkeren, zelfs naar de verwijderde kusten waar mijn faam nog niet is doorgedrongen, en…

Lees meer

Tenhemelopneming van Maria

Eerste Lezing: Apok 11, 19a; 12, 1.3-6a. 10ab De tempel van God in de hemel ging open en er verscheen een groot teken aan de hemel: een Vrouw, bekleed met de zon, de maan onder haar voeten en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren. Toen verscheen aan de hemel een ander teken: een grote, vuurrode Draak. Hij had…

Lees meer

Lezingen 20ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Jer 38, 4-6.8-10 In die dagen zeiden de edelen tot de koning: “Laat die profeet Jeremia ter dood brengen. Door zijn woorden ontmoedigt hij de soldaten, die nog in de stad zijn en de hele bevolking. Die man wil niet hetwelzijn van het volk, maar zijn ondergang.” Koning Sidkia antwoordde: “Goed, hij is in uw macht; ik kan…

Lees meer