wo. feb 1st, 2023

Liturgie

Uitvaart Ernest Brone

BORGLOON ° Sint-Truiden 16 februari 1947† Tongeren 13 januari 2023 De avond komt zoo stil, zoo stilZoo traagzaam aangetreden,Dat geen en weet, wanneer de dagOf waar hij is geleden.‘t Is avond, stille... en, mij omtrent,Is iets, of iemand, onbekend,die, zachtjes mij beroerend, zegt“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”                     …

Lees meer

Lezingen: 2de zondag door het jaar

Eerste Lezing: Jesaja 49, 3.5-6 De Heer had mij gezegd: ,,Mijn dienaar zijt gij, Israël, door wie Ik mijn glorie ga vinden." Van de moederschoot af had Hij mij totzijn dienaar gevormd om Jakob terug te brengen naar Hem en Israël van de ondergang te redden. Ik sta bij de Heer in ere en mijn God is mijn sterkte. Thans…

Lees meer

Uitvaart Emerence Tercaefs

lieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015BORGLOON ° Hoepertingen 19 september 1927† Sint-Truiden 10 januari 2023 Nu rest alleenstilte, herinnering en dank Mevrouw Emerence TERCAEFSlieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015 Geboren te Hoepertingen op 19 september 1927 en in het bijzijnvan haar zoon, zachtjes in de Heer ontslapen te Sint-Truidenin het WZC Villa Rosa op 10 januari 2023.…

Lees meer

Uitvaart Nelly Missotten

echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015VOORT ° Voort 18 september 1934† Borgloon 9 januari 2023 bedankt voor al je liefdeje vriendschap en je trouwook over de grens van ‘t levenhouden we van jou                              B. Knevels Mevrouw Nelly MISSOTTENechtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015…

Lees meer

Uitvaart Yvonne Cordie

Wij melden u het overlijden van mevrouw Yvonne Cordie. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk op zaterdag 14 januari 2023 om 10:30 uur. Graag willen we de familie in deze dagen nabij zijn in ons gebed, vanuit het geloof dat het uitkijken naar Gods Zoon die naar ons wil toekomen ook de toekomst opent van een nooit-ophoudende liefde die…

Lees meer

Lezingen voor het feest van de Openbaring

Eerste lezing: Js 60, 1-6 Sta op, laat het licht u beschijnen, Jeruzalem, want de zon gaat over u op en de glorie van de Heer begint over u te schijnen. Want zie: de duisternis bedekt de aarde, het donker de volkeren, maar over u gaat de Heer op en zijn glorie is boven u verschenen. Volkeren komen af op…

Lees meer

Uitvaart Simone Goffings

We nemen vandaag afscheid van Mevr. Simone Goffings , weduwe van de heer Hendrik Willems uit Bommershoven, om 10u30 in de Sint-Odulphuskerk. We bieden onze deelneming aan aan de kinderen en kleinkinderen van Simone en bidden samen met hen voor hun moeder en grootmoeder.

Lees meer

Lezingen: H. Maria, Moeder van God

Eerste Lezing: Num. 6,22-27 De Heer sprak tot Mozes: “Zeg aan Aäron en zijn zonen: Als gij de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden: Moge de Heer u zegenen en u behoeden! Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn! Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede…

Lees meer

Overlijden paus-emeritus Benedictus XVI

Deze ochtend om 9u34 is paus-emeritus Benedictus XVI overleden in zijn residentie in het Vaticaan. Laten we hem meenemen in onze gebeden tot onze Almachtige Vader. Lees het volledige nieuws op : https://www.vaticannews.va/en/vatican-city/news/2022-12/pope-emeritus-benedict-xvi-dies-aged-95.html Foto : Vatican News

Lees meer

Uitvaart Alberte Sampermans

We nemen vandaag gelovig afscheid van Mevr. Alberte Sampermans in de Sint-Odulphuskerk. We bieden de familie - namens onze pastorale eenheid - onze christelijke deelneming aan. Alberte Sampermans echtgenote van Nestor VrevenGROOTLOON ° Grootloon 28 januari 1934† 23 december 2022 Er was niemand zoals jijen hoe erg ik jou ook mis,ik ben zo dankbaar en blijdat die herinnering er is…

Lees meer

Afscheid Jean Deglein

echtgenoot van Alice DestegheBORGLOON ° Wellen 13 september 1936† Borgloon 19 december 2022 dankbaar zijn we om wie je wasdankbaar om je mooie levendankbaar want je hebt ons steedshet beste van jezelf gegeven                                             bk Jean Degleinechtgenoot van Alice Desteghe…

Lees meer

4de zondag van de Advent (A)

Eerste Lezing: Jesaja 7, 10-14 In die dagen sprak de profeet Jesaja tot koning Achaz: ,,Vraag de Heer, uw God, om een teken, hetzij hoog aan de hemel of diep in de hel." Maar Achaz antwoordde: ,,Ik vraag niet om een teken; ik wil de Heer niet op de proef stellen." En Jesaja sprak: ,,Luister dan, Huis van David, is…

Lees meer