wo. mei 31st, 2023

Gebeden

Bidden voor vrede

Komen jullie met ons meebidden voor vrede? Come pray with us for peace? Приходьте, моліться з нами за мир? Приходите молиться с нами о мире? Woensdag 14 september om 17u00 in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Iedereen is van harte welkom!!

Lees meer

Tweede werelddag van Grootouders en Senioren

GEBED VOOR DE TWEEDE WERELDDAG VAN GROOTOUDERS EN SENIOREN Heer, ik dank Uvoor de zegen van een lang leven,want allen die hun toevlucht zoeken bij U,kunnen erop vertrouwendat hun leven altijd vruchten draagt.Heer, schenk mij vergevingwanneer ik mij ontgoocheld neerleg bij de feiten,en verlaat mij nietwanneer mijn krachten afnemen.Leer mij hoopvol uitziennaar de toekomst die Gij mij schenkt,naar de zending…

Lees meer

Gebed

Vader, leid mij langs de weg die U voor mij uitgestippeld hebt. Ik denk zo vaak dat ik een betere route ken … Maar U weet wat ik nodig heb om te leren en te groeien U kent immers mijn bestemming. Houd mijn hand vast Heer, zodat ik U onderweg niet uit het oog verliezen kan. (Grace)

Lees meer

Toewijdingsgebed

Toewijdingsgebed voor het nieuwe jaar 2022 Maria, draag ons door de dagen van het jaar, U toegewijd, en leer ons anderen dragen in trouwe dienstbaarheid. Geef , als wij u vragen mogen, rust en vrede van gemoed. Laat ons met uw beeld voor ogen hoopvol leven , blij en goed.

Lees meer

Negentiende zondag door het jaar – homilie

‘Tijdens de maaltijd nam Jezus een brood, sprak de zegenbede uit, brak het, gaf het aan zijn leerlingen en zei: ‘Neem en eet, dit is mijn lichaam.’ En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ‘Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten…

Lees meer

Achttiende zondag door het jaar – Homilie

Zusters en broeders, In wezen gaan de eerste lezing en het evangelie over hetzelfde,  namelijk over ontevredenheid over wat men gekregen heeft. In de eerste lezing morren de Israëlieten omdat ze onvoldoende voedsel hebben. Nog liever waren ze als slaven in Egypte gebleven dan dat ze nu van honger zouden omkomen in de woestijn. Want ook al waren ze slaven,…

Lees meer

Zeventiende zondag door het jaar – Homilie

Zusters en broeders, Zowel in de eerste lezing als in het evangelie gaat het over een broodvermenigvuldiging. In de eerste lezing geeft de profeet Elisa honderd mannen te eten met twintig gerstbroden en een beetje graan, in het evangelie slaagt Jezus er met vijf gerstbroden en twee vissen in ongeveer vijfduizend mannen eten te geven. Wat het gebeuren nog sterker…

Lees meer

Dertiende zondag door het jaar – homilie

Beste broeders en zustersDeze zondag mogen we een bijzonder verhaal horen waarbij Jezus twee wonderen verricht. Voor een aantal mensen zijn de wonderverhalen een rede om aan het geloof te twijfelen. Maar als we elk verhaal goed beluisteren zullen we opmerken dat Jezus het wonder nooit alleen doet. Ook de vragende partij neemt deel aan het wonder, want zonder geloof…

Lees meer

Twaalfde zondag door het jaar – homilie

12de zondag door het jaar.In onze slaapkamer hangt er recht voor ons een heel oud kruisbeeld met een Christusfiguur.Enkele avonden geleden kwam bij het zicht van de gekruisigde Jezus een gedachte bij mij op. Nu, bij het lezen van de eerste lezing, leek het alsof Job met hetzelfde probleem worstelde.“Hoe lang nog, Heer, moet die pandemie nog duren?Wanneer doe Jij…

Lees meer

Elfde zondag door het jaar – homilie

De tijd van God zal komen...Het thema van deze zondag komt duidelijk aan bod in de eerste lezing uit het boek van de profeet Ezechiël:“Zo spreekt Jahwe de Heer: (…) Dan zullen alle bomen in het veld erkennen dat Ik, Jahwe, een hoge boom vernederd en een lage boom verheven heb, en dat Ik een sappige boom heb doen verdorren…

Lees meer

Tiende zondag door het jaar – homilie

Zijn wij familie van Jezus?Willen wij behoren tot de familie van Jezus?Je zou kunnen zeggen: “Wij zijn gedoopt,Wij behoren tot de christelijke familie.”Maar Jezus zelf doet ons verder denken:“Wie is mijn moeder? Wie zijn mijn broeders?”, vraagt Hij.En dan geeft Hijzelf als antwoord:“Mijn broeder en mijn zuster en mijn moeder zijn zijdie de wil van God volbrengen”.Zijn wij in die…

Lees meer

Drie-Eenheid Homilie

Het evangelie en de spirituele traditie van de kerk stellen niet de theoretische vraag of er wel of niet een god bestaat; ze stellen wel de vraag hoe we dichter bij Hem kunnen komen, hoe we meer vanuit Hem en in Hem kunnen leven.  En dat is toch wel een ander perspectief.Gelovig leven begint er niet mee dat ge een…

Lees meer