za. jun 3rd, 2023

Pastorale eenheid

Afscheidsmoment koster Bernard & Monika

Aan het einde van de Eucharistieviering van zondag 28 augustus werden koster Bernard en Monika in de bloemetjes gezet. Eerst mocht Wilfried Grommen namens de kerkraad een woordje zeggen over de vele duizenden uren die ze doorbrachten in de kerk. Ook de Franciscaanse inspiratie van koster Bernard kwam aan bod. Wilfried gaf ze daarna nog een mooie herinnering mee aan…

Lees meer

Senioren Rijkel

Op donderdag 14 juli knoopten de Senioren van Rijkel – na twee jaar onderbreking omwille van corona – weer aan bij de jarenlange traditie van een groepsbedevaart naar Scherpenheuvel.  Daar werd in een tot de nok gevulde basiliek om 11uur de eucharistieviering bijgewoond, opgedragen door Mgr Van Looy, ere-bisschop van Gent die nu in Scherpenheuvel woont. Na de eucharistieviering werd…

Lees meer

Denkdag pastorale eenheid

Gisteren, 7 juli waren alle leden van het team pastorale eenheid en enkele leden van het parochieteam van Hoepertingen samen in de zaal 'Golmeerzouw' in Hoepertingen voor een gemeenschappelijke denkdag. Voor de eerste keer waren ook pastoor-moderator Karel en pastoor Michael aanwezig in ons team. In de voormiddag kregen we een update over het kerkenbeleidsplan door pastoor Marcel. Hierbij waren…

Lees meer

Sacramentsprocessie

Dit jaar trok de sacramentsprocessie door de straten van Borgloon. We laten u genieten van de sfeerbeelden. Een dikke dank je wel aan iedereen die meegeholpen heeft voor en achter de schermen, aan de mensen die hun huis hadden versierd en natuurlijk ook aan iedereen die heeft deelgenomen. Foto's : Johnny Cloesen

Lees meer

Nieuwe benoemingen in onze pastorale eenheid

Beste diaken, parochieassistente en helpende priesters,beste teamleden en geëngageerdenbeste leden van de kerkbesturenen alle gelovigen in de pastorale eenheid Heilige Odilia Borgloon Reeds een tijd geleden vernam u dat pastoor-moderator Marcel Rouffa per 31 augustus op pensioen gaat.  We zijn dankbaar om zijn vele jaren pastorale dienst – tot voor enige tijd ook als deken – en wensen hem een…

Lees meer

Banneuxbedevaart

Voor het eerst zal de jaarlijkse dekanale Banneuxbedevaart doorgaan in een ruimer verband, namelijk met het nieuwe dekenaat St.-Truiden. Dat houdt in dat we samen met andere bedevaarders zullen zijn uit andere federaties en pastorale eenheden van het dekenaat. Voor de inschrijving vragen we uitdrukkelijk tijdig en vooraf te betalen voor de reis, liefst door overschrijving. We hopen dat we…

Lees meer

Agenda 16-21 januari 2022

LITURGISCHE VIERINGEN Liturgische kalender Maandag 17 januari : H.Antonius, abtDonderdag 20 januari : H.Fabianus,paus en mrt.H.Sebastianus, mrt.Vrijdag 21 januari : H.Agnes, mgd. en mrt. BORGLOON-CENTRUM Zondag 16 januari10.30 u. Eucharistieviering in de St-OdulphuskerkLea Herbots en familie,Gedachtenisviering Victor Meekers enThérèse Boffin,Gedachtenisviering Josée Smoldersmisdienaars: Leen, Pieter JanLector: Hilde Van den Boer Maandag 17 januari18.15 u. MisvieringAlice Carnotensis en Florent Kindermans, Valentine Haels…

Lees meer