do. okt 6th, 2022

Algemene informatie Doop

GEFELICITEERD!
FIJN DAT JE JE KIND WIL LATEN DOPEN. WELKOM!

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Het doopsel aanvragen

De ouders doen een doopaanvraag van hun kindje via het invullen van dit formulier (zie link onderaan)

De doopaanvraag is een bewuste keuze: ook peter en meter zijn gedoopt (minstens 1)
en bereid om mee te werken aan de christelijke opvoeding van hun petekindje.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en het doopsel zodanig dat je voorafgaand een doopavond kan meemaken. Een Doop moet dus minstens zes weken op voorhand worden aangevraagd. Info nodig? Mail naar doop@pastoraleeenheidborgloon.be

De doopavond

Ouders (indien mogelijk ook peters en meters en eventueel grootouders) worden verwacht op een doopavond ter voorbereiding van de doopviering. Kies in het formulier de avond waarop jullie komen naar de doopavond. 

De doopviering (groepsdoop)

De doopviering is op een zondag: dit is de dag van de Verrijzenis van Jezus, de dag van het nieuwe leven.

De doopvieringen vinden plaats bij voorkeur in een van onze drie hoofdkerken : Sint-Odulphuskerk in Borgloon, de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen en de Kruisverheffingskerk in Jesseren. Andere kerken zijn mogelijk als er een speciale band kan aangetoond worden en kunnen enkel onder de voorwaarden van een indivuduele doop.

Datum groepsdopen: elke eerste zondag van de maand in de Sint-Odulphuskerk (Borgloon) en afwisselend de derde zondag van de maand in de Sint-Vedastuskerk (Hoepertingen) en de Kruisverheffingskerk (Jesseren).

Toch liever een individuele doop ? Dat kan

Elke 2de zondag van de maand kan er nog een individuele doop plaatsvinden mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Individuele dopen worden enkel nog aangenomen wanneer de ouders zelf aangeven dat ze er een persoonlijke viering willen van maken afwijkend van een standaard viering (standaard boekje) doormiddel van een eigen gepersonaliseerd boekje samen te stellen en de hele viering mee uit te werken samen met de voorganger. Jullie zorgen zelf voor het drukken en verdelen van jullie boekjes.

Na het doopsel

Wanneer je kind gedoopt is, wordt een doopselkruisje met de naam van je kind opgehangen in de kerk.
Jaarlijks worden jullie samen met jullie kind uitgenodigd voor de kinderzegen van alle pas gedoopte kinderen op een zondag in de buurt van het feest van Maria Lichtmis op 2 februari. Welkom!

GEMEENSCHAP VORMEN

Het doopsel wordt in gemeenschap gevierd d.w.z. heel de Kerk is erbij betrokken, want een nieuw lid wordt opgenomen. De kerkgemeenschap is geroepen tot delen in deze vreugde en in de geloofsopvoeding.
Daarom vraagt de bisschop om het doopsel zoveel mogelijk gemeenschappelijk te vieren.

AANVRAAGFORMULIER

Ga naar volgende link : https://forms.office.com/r/WepiVK2hDC

STANDAARD DOOPBOEKJE

U hebt de keuze tussen het gebruik van ons standaard doopboekje (zie tekst in het bestand in bijlage) ofwel maakt en drukt u uw eigen boekje (opgelet altijd met goedkering van de priester of de diaken die voorgaat in de viering). We werken aan een werkboekje waarin jullie de keuzeteksten kunnen terugvinden als leidraad. Die komt in de volgende weken online.

Enkele FAQ:

Een meter en peter ? Twee meters ? Of … ?

Voor de kerk volstaat één meter of peter, die zelf gedoopt én gevormd is, minstens 16 jaar oud is en die een tochtgenoot wil zijn voor uw kind, ook in het gelovig mens-worden …

 ?  We zijn niet getrouwd voor de kerk ? …
 ?  We zijn uit-de-echt-gescheiden ? …
     Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen ! Ieder kind kan gedoopt worden, als de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan …