Doop

Proficiat!

Als je dit leest, is het waarschijnlijk omdat jullie een kindje hebben gekregen. Of zijn jullie nog “in blijde verwachting” ? Of ben je oma of opa geworden ? …

In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag samen met jullie en je kind op weg gaan in geloof …

Enkele FAQ:

Een meter en peter ? Twee meters ? Of … ?

Voor de kerk volstaat één meter of peter, die zelf gedoopt én gevormd is, minstens 16 jaar oud is en die een tochtgenoot wil zijn voor uw kind, ook in het gelovig mens-worden …

 ?  We zijn niet getrouwd voor de kerk ? …
 ?  We zijn uit-de-echt-gescheiden ? …
     Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen ! Ieder kind kan gedoopt worden, als de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan …

Aanvraag doopsel :

In het sacrament van het doopsel worden kinderen toevertrouwd aan Gods liefde en worden zij opgenomen in de gemeenschap van christenen.

Doopsels vinden bij voorkeur plaats in één van de drie centrumkerken (Jesseren, Hoepertingen en Borgloon) van de pastorale eenheid. In de andere kerken, die geen herbestemming gekregen hebben, kan de doop voorlopig nog plaatsvinden. De doopviering gaat door om 14u00.  In onze pastorale eenheid kan zowel onze pastoor-moderator E.H. Marcel Rouffa als diaken Serge dopen. 

Afspraken voor een doopviering kan je maken op het secretariaat liefst via mail :  secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be denk eraan om tijdig de doop aan te vragen aangezien we zeker met alle verschuivingen omwille van Corona al veel zondagen ingevuld zijn.

Na contact opgenomen te hebben en als de datum in onderling overleg is afgesproken dan mogen jullie de pdf-documenten aanvraagformulier en GDPR-formulier (zie linken onderaan) in bijlage invullen. Graag afdrukken en ondertekenen en terugsturen naar secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be

AANVRAAGFORMULIER

Invullen en afdrukken, ondertekenen en terugsturen per mail naar het secretariaat

GDPR-FORMULIER

Invullen en afdrukken, ondertekenen en terugsturen per mail naar het secretariaat

STANDAARD DOOPBOEKJE

U hebt de keuze tussen het gebruik van ons standaard doopboekje (zie tekst in het bestand in bijlage) ofwel maakt en drukt u uw eigen boekje (opgelet altijd met goedkering van de priester of de diaken die voorgaat in de viering). We werken aan een werkboekje waarin jullie de keuzeteksten kunnen terugvinden als leidraad. Die komt in de volgende weken online.