do. jun 1st, 2023

Dopen – algemene info

GEFELICITEERD!
FIJN DAT JE JE KIND WIL LATEN DOPEN. WELKOM!

Wat staat er allemaal te gebeuren?

Het doopsel aanvragen

De ouders doen een doopaanvraag van hun kindje via het invullen van dit formulier (zie link onderaan)

De doopaanvraag is een bewuste keuze: ook peter en meter zijn gedoopt (minstens 1)
en bereid om mee te werken aan de christelijke opvoeding van hun petekindje.

Het is belangrijk dat er voldoende tijd is tussen de doopaanvraag en het doopsel zodanig dat je voorafgaand een doopavond kan meemaken. Een Doop moet dus minstens zes weken op voorhand worden aangevraagd.

De doopavond

Ouders (indien mogelijk ook peters en meters en eventueel grootouders) worden verwacht op een doopavond ter voorbereiding van de doopviering. Kies in het formulier de avond waarop jullie komen naar de doopavond. 

De doopviering

De doopviering is op een zondag: dit is de dag van de Verrijzenis van Jezus, de dag van het nieuwe leven.

De doopvieringen vinden plaats in een van onze drie hoofdkerken : Sint-Odulphuskerk in Borgloon, de Sint-Vedastuskerk in Hoepertingen en de Kruisverheffingskerk in Jesseren. .

Datum dopen: elke eerste en tweede zondag van de maand in de Sint-Odulphuskerk (Borgloon) en afwisselend de derde zondag van de maand in de Sint-Vedastuskerk (Hoepertingen) en de Kruisverheffingskerk (Jesseren).

We dopen altijd in groepsdopen, maar we beperken het wel tot maximaal 2 kindjes per viering. Als de viering van 14u00 volzet is gaat het derde kindje automatisch naar 15u30 toe.

Na het doopsel

Wanneer je kind gedoopt is, wordt een doopselkruisje met de naam van je kind opgehangen in de kerk.
Jaarlijks worden jullie samen met jullie kind uitgenodigd voor de kinderzegen van alle pas gedoopte kinderen op een zondag in de buurt van het feest van Maria Lichtmis. In de kerk van Hoepertingen is dat 15 augustus. Welkom!

GEMEENSCHAP VORMEN

Het doopsel wordt in gemeenschap gevierd d.w.z. heel de Kerk is erbij betrokken, want een nieuw lid wordt opgenomen. De kerkgemeenschap is geroepen tot delen in deze vreugde en in de geloofsopvoeding.
Daarom vraagt de bisschop om het doopsel zoveel mogelijk gemeenschappelijk te vieren.

AANVRAAGFORMULIER

Ga naar volgende link : https://forms.office.com/r/WepiVK2hDC

Info nodig? Mail naar doop@pastoraleeenheidborgloon.be

DOOPBOEKJE

Enkele FAQ:

Een meter en peter ? Twee meters ? Of … ?

Voor de kerk volstaat één meter of peter, die zelf gedoopt én gevormd is, minstens 16 jaar oud is en die een tochtgenoot wil zijn voor uw kind, ook in het gelovig mens-worden …

 ?  We zijn niet getrouwd voor de kerk ? …
 ?  We zijn uit-de-echt-gescheiden ? …
     Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen ! Ieder kind kan gedoopt worden, als de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan …