Doop

doop

Proficiat!

Als je dit leest, is het waarschijnlijk omdat jullie een kindje hebben gekregen. Of zijn jullie nog “in blijde verwachting” ? Of ben je oma of opa geworden ? …

Hoe dan ook … onze parochie wenst je proficiat.
Veel geluk met jullie kind of kleinkind !

Bovendien – als je dit leest – stel je je blijkbaar vragen omtrent het doopsel van je kind. Misschien twijfelen jullie nog of je je kind al dan niet zal laten dopen ? Of misschien weet je niet goed hoe dat praktisch in zijn werk gaat ?
Of … ?

Deze tekst probeert een antwoord te geven op de meest voorkomende vragen. En het geeft je een aantal adressen en telefoonnummers die jullie verder op weg kunnen helpen …

In ieder geval: onze geloofsgemeenschap wil graag samen met jullie en je kind op weg gaan in geloof …

Waarom je kind laten dopen ?

Vroeger werden zo goed als alle kinderen gedoopt, bijna automatisch. Tegenwoordig is dat niet meer zo. Het doopsel wordt meer en meer een bewuste keuze van de ouders.

Ouders kunnen deze keuze maken om uiteenlopende redenen:

  • ze zijn zelf gelovig opgevoed en willen die traditie verder zetten;
  • ze ervaren de geboorte als een wonder en willen “dankjewel” zeggen;
  • ze geloven dat de christelijke waarden een mensenleven mooier maken;
  • Jezus, God,… hebben een belangrijke plaats in hun leven;
  • ze voelen zich thuis in de parochie;

Kunnen jullie je in één of enkele van deze redenen vinden ? Of hebben jullie nog een andere motivatie?  …..

We respecteren jullie in je eigen wijze van geloven. Maar ook willen we jullie iets laten proeven van de schat, die de kerk in onze handen legt. In alle vrijheid ! …

 

?  Wat kost een doopsel ? 
    Niets ! Voor wie het echt niet laten kan, staat er een offerschaal…

Enkele FAQ:

Een meter en peter ? Twee meters ? Of … ?

Voor de kerk volstaat één meter of peter, die zelf gedoopt én gevormd is en die een tochtgenoot wil
    zijn voor uw kind, ook in het gelovig mens-worden …

 ?  We zijn niet getrouwd voor de kerk ? …
 ?  We zijn uit-de-echt-gescheiden ? …
     Dit is geen hinderpaal om een doopsel aan te vragen ! Ieder kind kan gedoopt worden, als de ouders met hem/haar gelovig op weg willen gaan …

Aanvraag doopsel :

In het sacrament van het doopsel worden kinderen toevertrouwd aan Gods liefde en worden zij opgenomen in de gemeenschap van christenen.

Doopsels vinden bij voorkeur plaats in één van de drie centrumkerken (Jesseren, Hoepertingen en Borgloon) van de pastorale eenheid. In de andere kerken, die geen herbestemming gekregen hebben, kan de doop voorlopig nog plaatsvinden. In de toekomst worden gezamenlijke doopselvieringen gepland.

Afspraken voor een doopviering kan je maken op het secretariaat,
tel. 012 74 11 69 of via mail secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be

Na contact opgenomen te hebben en als de datum in onderling overleg is afgesproken dan mogen jullie de pdf in bijlage invullen. Graag afdrukken en ondertekenen en terugsturen naar secretariaat@pastoraleeenheidborgloon.be

doopaanvraag PE Borgloon 2020