Huiskapel van de zusters Annutiaten

Nu de zusters Annuntiaten hun woning in kasteel Mariagaarde te Hoepertingen verlaten, vind ik het niet meer dan normaal om iets te schrijven over de kasteelkapellen.
Het kasteel telt momenteel drie kapellen: twee ervan zijn ontworpen door architect Jan Martens. Hem heb ik gevraagd om dit artikel te schrijven. Jan Martens is tevens voorzitter van de raad van bestuur van VZW Kasteel Mariagaarde.
HUISKAPEL MARIAGAARDE (Gastenkapel)
In de laatst bewaarde toren van het neerhof van het kasteel is op een tussenverdieping een stille gebedsruimte ingericht, die tijdens de verbouwingen van het kasteel ook dienst gedaan heeft als kapel voor de zusters. De ruimte combineert daarom twee functies: een bezinningsruimte voor de gasten en een (tijdelijke) kapel voor de zusters. Dit wil zeggen dat er een eucharistieviering moet kunnen doorgaan en de aanbidding van het sacrament door de zusters, maar ook een stilte plek moet zijn voor de gasten, zonder het uitgesproken sacrale.
Deze flexibiliteit is vertaald in een sokkel met een steun van drie ronde buizen (drie-eenheid) die dienst doet als steun voor een icoon, foto of tekst (voor de gasten) maar ook omgebouwd kan wor-den tot altaar door het venstertablet erop te plaat-sen.
Het ontwerp van de kapel staat in het teken van het licht en heeft twee assen: – de belangrijkste as is gericht van de deur via de sokkel naar het vierkante venster (met het congre-gatiekruis) waar het licht langs binnenstroomt. – een tweede as is gericht op een nis in de muur omgebouwd tot tabernakel met ervoor een glazen tablet waarop een kleine monstrans geplaatst kan worden. Dit voor de aanbidding door de zusters.
De “kapel van het licht” is licht grijs geschilderd symbool voor het onzuivere, dat door het witte binnenvallende licht verdrongen wordt (ruimte rond venster en strook onder de zwarte lijn) .
Rond de deur waaiert het zuivere witte door het grijze: het Licht dat stilaan het vijandige, het ne-gatieve overwint en door de bezoeker uitgedragen wordt.
De volgende tekst geeft de geest van de inrichting weer:
Gegroet stille bezoeker, Moment voor verstilling. Licht dat binnenvalt in deze grijze ruimte. Dag welgekomen gast, laaf u aan het Licht dat deze ruimte vult. Het Licht dat alles overwint, het grijze verdringt. Draag het mee uit op weg naar jouw thuis. Dag ….stille zoeker !

Foto