Kapel Sint-Job – Hoepertingen

Het is een middelgrote betreedbare kapel en ligt te Hoepertingen, op het kruispunt van de Truierweg met de Weg op Berlingen, de Bergstraat en de Bilterweg. Het gebouw is zeer oud en werd in het begin van de 17de eeuw verbouwd tot het huidige uitzicht. De kapel is beschermd monument (08-12-2000), en opgenomen als bouwkundig erfgoed ( 01-02-2018), in eigendom van de gemeente Borgloon.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/31939

In de kapel staat het 17de eeuwse gepolychromeerd houten beeld van Sint-Job (hoogte: 92cm). Achter hem staat het stenen altaar dat Anna van Lynden, na de dood van haar man Willem van Scharenberg, ter zijner nagedachtenis liet oprichten. Het werd bij de vergroting van de kerk (1788) overgebracht naar de kapel. Het altaar is versierd met bas-reliëfs in witte steen. In het midden staat een afbeelding van Maria-Tenhemelopneming, geflankeerd door 4 engelenfiguren en twee engelenhoofden. Aan beide kanten van deze bas-reliëfs: de acht wapenschilden van de adellijke families van Scharenberg-van Lynden en aanverwanten.

De familie van Scharenberg bezat de heerlijkheid Hoepertingen van 1617 tot 1688.

Tegen de zuidkant  in de kapel, bevindt zich een fragment van de romaanse doopvont uit de eerste kerk van Hoepertingen. Deze werd in 2015 teruggevonden in een opslagplaats van het Grand Curtius-museum te Luik. De originele romaanse doopvont was opgebouwd uit een ronde stenen kuip, gedecoreerd met vier verschillende voorstellingen op de buitenzijde. Deze afbeeldingen werden van elkaar gescheiden door vier zuiltjes in de vorm van hoofden. Alles stond op een sokkel, op een centrale cilinder die omgeven was door vier kleinere cilinders.

Jaarlijks, rond de feestdag van Sint-Job (10 mei) wordt aan de kapel een openluchtmis opgedragen die talrijk bijgewoond wordt door de omwonenden van “ de Berg”.

 

Jules Frère schreef In Limburgsche Volkskunde, (1928): “ de oude kapel Sint-Job, gelegen naast den weg Houppertingen-Berlingen wordt bijzonderlijk bezocht bij groote droogte. De heilige man wordt er ook vereerd tegen kanker, gezwellen, etterende wonden en zo verder”.

Sint-Job 1Sint-Job 2Sint-Job 3Sint-Job 4