za. jun 3rd, 2023

13de zondag

Lezingen 13de zondag door het jaar

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21 In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.” Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp…

Lees meer