wo. mei 31st, 2023

14de zondag door het jaar

Lezingen 14de zondag door het jaar c

Eerste Lezing: Js 66, 10-14c Verheug u met Jeruzalem, en juich over haar, allen die haar liefhebben! Neem deel aan haar vreugde, allen die over haar treuren! En laat u tot verzadiging toe zogen aan haar borsten vol troost, en u vol genot laven aan haar zo rijke boezem. Want zo spreekt de Heer: “Als een rivier leid Ik de…

Lees meer