za. jun 3rd, 2023

Drie-eenheid

Heilige Drie-eenheid – Lezingen

Eerste Lezing: Spr 8,22-31 Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór…

Lees meer