di. sep 27th, 2022

Evangelie

Lezingen 24ste zondag door het jaar (C)

Eerste Lezing: Ex 32, 7-11.13-14 In die dagen sprak de Heer tot Mozes: “Ga nu naar beneden, want het volk dat ge uit Egypte hebt geleid, is tot zonde vervallen. Zij zijn nu al afgeweken van de weg, die Ik hun had voorgeschreven; ze hebben een stierenbeeld gemaakt, ze buigen zich daarvoor neer, ze dragen er offers voor op en…

Lees meer

Lezingen 15de zondag van het jaar c

Eerste Lezing: Deut 30, 10-14 In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; danmoet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer, uw God. De geboden, die ik…

Lees meer

Lezingen 13de zondag door het jaar

Eerste Lezing: 1 Kon 19, 16b.19-21 In die dagen zei de Heer tot Elia: “Gij moet Elisa, de zoon van Safat, zalven tot uw opvolger als profeet.” Elia vertrok en trof Elisa, de zoon van Safat, terwijl die aan het ploegen was. Twaalf koppels ossen gingen voor hem uit; hijzelf bevond zich bij het twaalfde. Toen Elia langs kwam, wierp…

Lees meer

Evangelie 12de zondag door het jaar

Het verhaal Op een avond hadden Jezus en zijn vrienden een vreemd gesprek, toen ze voor het slapengaan nog een poosje bij elkaar zaten. ‘Wie zeggen de mensen eigenlijk dat ik ben?’ vroeg Jezus. Hij glimlachte erbij, alsof hij wel wist dat ze soms rare dingen over hem vertelden.‘In dat dorpje waar we gisteren waren, waren de mensen er vast…

Lees meer

Heilige Drie-eenheid – Lezingen

Eerste Lezing: Spr 8,22-31 Zo spreekt de wijsheid van God: De Heer schiep mij vóór al het bestaande, vóór al wat Hij vanouds gemaakt heeft. Van eeuwigheid ben ik gevormd, lang vóór het begin der aarde. Toen er nog geen oceanen waren, was ik reeds geboren, vóór er bronnen waren, overstromend van water. Voordat de bergen geplaatst werden, en vóór…

Lees meer