za. jun 3rd, 2023

Hoepertingen

Overlijden Mevr. Mariette Vannitsen

Na een kort ziekbed en in het bijzijn van haar diepbedroefde kinderen overleed hun bijzonder goede, lieve moeder en Bonneke die er altijd voor hen was. Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen Mevrouw Mariette Vannitsen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Dat ze troost…

Lees meer

Afscheid Remi Haenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Remi tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk, Sint-Vedastusstraat 4, Hoepertingen op vrijdag 24 juni 2022 om 10u30. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur

Lees meer

Doop Nore Sax

Zondag 15 mei werd in de kerk van Hoepertingen Nore Sax gedoopt, dochtertje van Carlo en Hertogen Karolien. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun dochtertje. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kindje in liefde op te voeden.

Lees meer