zo. mei 28th, 2023

Mattheus

Lezingen Allerheiligen

Eerste lezing: Apok 7, 2-4.9-14 Ik, Johannes, zag een andere engel opstijgen van de opgang der zon met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tot de vier engelen aan wie macht gegeven was schade toe te brengen aan de aarde en de zee: "Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee,…

Lees meer