zo. mei 28th, 2023

Pinksteren

Pinksteren : lezingen

Eerste Lezing: Handelingen 2, 1-11 Toen de dag van Pinksteren aanbrak, waren alleen bijeen op dezelfde plaats. Plotseling kwam uit de hemel een gedruis alsof er een hevige wind opstak en heel het huis waar zij gezeten waren was er vol van.Er verscheen hun iets dat op vuur geleek en dat zich, in tongen verdeeld, op ieder van hen neerzette.…

Lees meer