za. jun 3rd, 2023

Samaritaan

Lezingen 15de zondag van het jaar c

Eerste Lezing: Deut 30, 10-14 In die dagen sprak Mozes tot het volk: “Als gij de stem van de Heer uw God hoort, dan moet ge Hem gehoorzamen en alle geboden en voorschriften onderhouden, die in dit wetboek staan opgetekend; danmoet gij met heel uw hart en heel uw ziel terugkeren tot de Heer, uw God. De geboden, die ik…

Lees meer