di. sep 27th, 2022

uitvaart

Overlijden Mevr. Christiane Noelanders

je levensboek is volgeschrevenje hebt het zachtjes dichtgedaanwij zullen’t lezen en herlezenzo blijf je bij ons voortbestaan                                        bk Mevrouw Christiane Noelandersechtgenote van wijlen de heer Yvo KnapenGeboren te Sint-Truiden op 18 Juli 1943 en onverwacht,zachtjes van ons heengegaan in het hetA.Z. Vesalius…

Lees meer

Overlijden Mevr. Mariette Vannitsen

Na een kort ziekbed en in het bijzijn van haar diepbedroefde kinderen overleed hun bijzonder goede, lieve moeder en Bonneke die er altijd voor hen was. Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen Mevrouw Mariette Vannitsen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Dat ze troost…

Lees meer

Afscheid Remi Haenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Remi tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk, Sint-Vedastusstraat 4, Hoepertingen op vrijdag 24 juni 2022 om 10u30. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur

Lees meer