zo. mei 28th, 2023

uitvaart

Uitvaart Ernest Brone

BORGLOON ° Sint-Truiden 16 februari 1947† Tongeren 13 januari 2023 De avond komt zoo stil, zoo stilZoo traagzaam aangetreden,Dat geen en weet, wanneer de dagOf waar hij is geleden.‘t Is avond, stille... en, mij omtrent,Is iets, of iemand, onbekend,die, zachtjes mij beroerend, zegt“‘t Is avond en ‘t is rustens recht.”                     …

Lees meer

Uitvaart Emerence Tercaefs

lieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015BORGLOON ° Hoepertingen 19 september 1927† Sint-Truiden 10 januari 2023 Nu rest alleenstilte, herinnering en dank Mevrouw Emerence TERCAEFSlieve echtgenote van de heer Jef DESTEGHE †2015 Geboren te Hoepertingen op 19 september 1927 en in het bijzijnvan haar zoon, zachtjes in de Heer ontslapen te Sint-Truidenin het WZC Villa Rosa op 10 januari 2023.…

Lees meer

Uitvaart Nelly Missotten

echtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015VOORT ° Voort 18 september 1934† Borgloon 9 januari 2023 bedankt voor al je liefdeje vriendschap en je trouwook over de grens van ‘t levenhouden we van jou                              B. Knevels Mevrouw Nelly MISSOTTENechtgenote van wijlen de heer Jean VRANCKEN †2015…

Lees meer

Uitvaart Yvonne Cordie

Wij melden u het overlijden van mevrouw Yvonne Cordie. De uitvaartplechtigheid zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk op zaterdag 14 januari 2023 om 10:30 uur. Graag willen we de familie in deze dagen nabij zijn in ons gebed, vanuit het geloof dat het uitkijken naar Gods Zoon die naar ons wil toekomen ook de toekomst opent van een nooit-ophoudende liefde die…

Lees meer

Uitvaart Simone Goffings

We nemen vandaag afscheid van Mevr. Simone Goffings , weduwe van de heer Hendrik Willems uit Bommershoven, om 10u30 in de Sint-Odulphuskerk. We bieden onze deelneming aan aan de kinderen en kleinkinderen van Simone en bidden samen met hen voor hun moeder en grootmoeder.

Lees meer

Uitvaart Alberte Sampermans

We nemen vandaag gelovig afscheid van Mevr. Alberte Sampermans in de Sint-Odulphuskerk. We bieden de familie - namens onze pastorale eenheid - onze christelijke deelneming aan. Alberte Sampermans echtgenote van Nestor VrevenGROOTLOON ° Grootloon 28 januari 1934† 23 december 2022 Er was niemand zoals jijen hoe erg ik jou ook mis,ik ben zo dankbaar en blijdat die herinnering er is…

Lees meer

Afscheid Jean Deglein

echtgenoot van Alice DestegheBORGLOON ° Wellen 13 september 1936† Borgloon 19 december 2022 dankbaar zijn we om wie je wasdankbaar om je mooie levendankbaar want je hebt ons steedshet beste van jezelf gegeven                                             bk Jean Degleinechtgenoot van Alice Desteghe…

Lees meer

Overlijden Mevr. Christiane Noelanders

je levensboek is volgeschrevenje hebt het zachtjes dichtgedaanwij zullen’t lezen en herlezenzo blijf je bij ons voortbestaan                                        bk Mevrouw Christiane Noelandersechtgenote van wijlen de heer Yvo KnapenGeboren te Sint-Truiden op 18 Juli 1943 en onverwacht,zachtjes van ons heengegaan in het hetA.Z. Vesalius…

Lees meer

Overlijden Mevr. Mariette Vannitsen

Na een kort ziekbed en in het bijzijn van haar diepbedroefde kinderen overleed hun bijzonder goede, lieve moeder en Bonneke die er altijd voor hen was. Het heeft de Heer behaagd tot zich te roepen Mevrouw Mariette Vannitsen. Wij wensen de kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en de familie en vrienden heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Dat ze troost…

Lees meer

Afscheid Remi Haenen

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid te nemen van Remi tijdens de uitvaartliturgie die zal plaatsvinden in de Sint-Vedastuskerk, Sint-Vedastusstraat 4, Hoepertingen op vrijdag 24 juni 2022 om 10u30. Samenkomst en laatste groet in de kerk vanaf 10 uur

Lees meer