zo. mei 29th, 2022

voorblad

6de Paaszondag

Eerste Lezing: Hand 15, 1-2.22-29 In die dagen verkondigden enige mensen die van Judea waren gekomen, aan de broeders de leer: "Indien ge u niet naar Mozaïsch gebruik laat besnijden, kunt ge niet gered worden." Toen hierover onenigheid ontstond en Paulus en Barnabas in een felle woordenwisseling met hen raakten, droeg men Paulus en Barnabas en enkele andere leden van…

Lees meer

Doop Victor en Arnaud Poisonnier

Op 8 mei 2022 werden in de Kruisverheffingskerk van Jesseren Victor Poisonnier en Arnaud Poisonnier gedoopt, zoontjes van Jeroen en Jans Céline. We wensen deze dankbare en fiere ouders van harte proficiat met hun twee zonen. Moge ons gebed een steun zijn voor de ouders om hun kinderen in liefde op te voeden

Lees meer

Banneuxbedevaart

Voor het eerst zal de jaarlijkse dekanale Banneuxbedevaart doorgaan in een ruimer verband, namelijk met het nieuwe dekenaat St.-Truiden. Dat houdt in dat we samen met andere bedevaarders zullen zijn uit andere federaties en pastorale eenheden van het dekenaat. Voor de inschrijving vragen we uitdrukkelijk tijdig en vooraf te betalen voor de reis, liefst door overschrijving. We hopen dat we…

Lees meer

4de Paaszondag – Roepingenzondag

Eerste Lezing: Hnd 13, 14.43-52 In die dagen reisde Paulus en Barnabas langs Perge naar Antiochië in Pisidië, waar zij op de sabbat de synagoge binnengingen. Na afloop van de dienst in de synagoge liepen vele joden en godvrezende proselieten met Paulus en Barnabas mee; deze spraken hen toe en drongen er bij hen op aan in de genade van…

Lees meer

Lezingen 3e zondag Paastijd

Eerste Lezing: Hand 5, 27b-32.40b-41 In die dagen ondervroeg de hogepriester de apostelen: “Hebben wij u niet uitdrukkelijk verboden in de naam van Jezus onderricht te geven? Door uw toedoen is heel Jeruzalem vol van uw leer. Bovendien wilt gij ons het bloed van die man aanrekenen.” Maar Petrus en de andere apostelen gaven ten antwoord: “Men moet God meer…

Lees meer

Eerste communietocht

Beste ouders, in het weekend van 30 april en 1 mei hebben we in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon onze laatste activiteit voor de eerste communies. Omdat er 's morgens nog een uitvaart is op zaterdag en op zondag onze wekelijkse Eucharistieviering zijn de uren als volgt Zaterdag 30 april van 13u00 tot 16u00 (we sluiten de kerk af om 17u00…

Lees meer

Doop Lisa

Op zondag 3 april werd in de Sint-Jozefkerk van Rijkel Lisa gedoopt, dochter van David Doucé en Katrien Bruynseels van de Schoolstraat.  We wensen Lisa, haar ouders en familie van harte proficiat en hopen dat ze, met de steun van ouders en familie en van gans de Pastorale Eenheid H. Odilia, moge opgroeien tot een flinke christen.

Lees meer

Vormseltocht

Op zaterdag 23 april organiseren we een vormseltocht in de Sint-Odulphuskerk van Borgloon. Tijdens deze tocht mag jullie zoon/dochter jullie meenemen doorheen de wereld van het geloof en de voorbereiding op het Vormsel. De tocht is bedoeld voor de ouders, broers & zussen, peter & meter en ook de grootouders mogen meekomen. We hebben deze tocht ook vorig jaar gedaan…

Lees meer