zo. mei 28th, 2023

Wapenstilstand

Vrede

Heer en Vader van de mensheid,die alle mensen geschapen hebt met dezelfde waardigheid,schenk onze harten een geest van broederlijkheid.Inspireer ons tot een droom van een nieuwe ontmoetingvan dialoog, van gerechtigheid en van vrede.Stimuleer ons om een gezondere samenleving en een meer waardige wereld op te bouwen, zonder honger, zonder armoede, zonder geweld, zonder oorlogen.Dat ons hart zich mag openen voor alle volkeren en…

Lees meer