zo. mei 28th, 2023

Kerkelijke uitvaart

Reeds vanaf één januari 2015 heeft de kerkelijke uitvaartliturgie een andere vorm: een dienst van woord en gebed met de afscheidsgebeden. Deze uitvaartliturgie opent de mogelijkheid dat, naast priesters die alsmaar minder in aantal zijn, ook diakens en daartoe aangestelde leken de kerkelijke uitvaart leiden. Deze vorm van uitvaartliturgie is gebruikelijk in de kerk in de hele wereld.

De band met de eucharistie blijft evenwel bewaard. In de eucharistie ‘s zondags wordt gebeden voor de overledene.

In dit artikel willen we de uitleg geven van de betekenis en het waarom om toch te kiezen voor een uitvaart in de kerk.

Waarom in de Kerk?

Boodschap van hoop. te midden in de droefheid horen we in de kerk een boodschap van verrijzenisgeloof. Wij mogen geloven dat dankzij Jezus Christus de band van de liefde sterker is dan de dood. Dit troost en helpt om hoopvol verder te leven.

Nabij zijn

De kerkelijke uitvaart heeft een gemeenschapskarakter. In de kerk krijgen velen de kans om echt mee te leven, betrokken te zijn en te bidden samen met familie en vrienden. De dierbare overledene wordt omringd door de gemeenschap. Parochiale vrijwilligers ondersteunen en dragen mee.

De overledene gedenken

In de kerk mag het levensverhaal van déze gestorven mens klinken.  Er is ruimte voor persoonlijke inbreng. In een rouwgesprek vooraf wordt dit besproken en overlegd. Met symbolen en gezangen vertrouwt de liturgie deze mens toe aan God. De overledene wordt opgenomen in een groter verhaal, een verhaal van God’s liefde voor deze mens. 

Een  aanbod in drie momenten

In de avondwake

meestal op de avond voor de uitvaartliturgie, komen we samen in de kerk met de familie in rouw. We bidden voor de overledene en om steun en moed voor de rouwenden. Met teksten en woorden van gebed, in stilte, in bezinning, met zang of muziek, … zijn we samen in de kerk onder leiding van gebedsleiders.

De uitvaartliturgie

is de plechtigheid in de kerk rond het lichaam van de overledene. Het is een dienst met een eigen vorm en inhoud (en dus geen eucharistieviering met communie-uitreiking) Naast de vertrouwde gezangen, gebeden en lezingen uit de Bijbel is hier plaats voor een persoonlijk welkom, een getuigenis, een eigen voorbede, een welgekozen lied. Allen komen naar voren om de overledene eerbiedig te groeten. Nadien wordt de overledene geëerd en toevertrouwd aan God, te midden van kaarslicht, in het teken van het kruis, met doopwater en wierook.

Het gebruikelijke uur voor de uitvaartliturgie is 10.30 uur. Deze wordt voorgegaan door een priester of diaken of geleid door een persoon die door de bisschop is aangesteld.

Eucharistieviering in het weekend.

De priester gaat hierin voor. We vieren de eucharistie met een bijzondere ‘intentie’ voor de overledene. De familie wordt persoonlijk onthaald.

De overledene wordt aanwezig gesteld. Er wordt gebeden voor de overledene en voor de nabestaanden. We ontvangen de heilige communie. Nadien kan persoonlijke deelneming betuigd worden aan de mensen in rouw.

Om alle moeilijkheden te vermijden gelieve, voordat u definitief een overlijdensbericht laat drukken, eerst contact op te nemen met een lid van het pastoresteam.

Deze nieuwe vorm van uitvaart is intussen ingeburgerd en opent de mogelijkheid dat er naast de priester of diaken, ook daartoe opgeleide en door het bisdom gemandateerde leken de uitvaart leiden.

Contact voor een uitvaart

Wil u informatie verkrijgen over de mogelijkheden van een kerkelijke uitvaart? Is er iemand in uw familie overleden en wilt u een uitvaart aanvragen?

Contactpersoon : Sabine Van Empten (sabine.van.empten@pastoraleeenheidborgloon.be) of 0484/67.25.52