zo. mei 28th, 2023

Warm Borgloon

Welkom op de sectie van onze Diaconie “Warm Borgloon” van de Pastorale Eenheid Heilige Odilia Borgloon. In deze sectie kunt u alles terugvinden rond het moment in het leven waarbij wij mensen nood hebben aan een luisterend oor of een helpende hand volgens het principe van mensen helpen mensen!

Warm Borgloon wilt die oor of de hand zijn voor alle mensen (ongeacht afkomst, geloof, …. ) die nood hebben aan een beetje steun in een moeilijkere periode in hun leven.

Contact : 0487/887.810 of info@warmborgloon.be

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Je wil iemand helpen. Je wil een positieve bijdrage leveren aan onze maatschappij. Onderwijs is dé stapsteen om mensen een beter toekomstperspectief te geven. Als Auxilia-vrijwilliger kan je hiervoor werkelijk iets doen: je helpt iemand om iets te leren, het huiswerk te maken, een vak beter onder de knie te krijgen… En je krijgt er heel veel waardering voor terug.

Als vrijwilliger timmer je niet alleen aan de weg. Je maakt deel uit van een dynamische groep gelijkgezinde vrijwilligers. Iedereen werkt daarin volgens de eigen capaciteiten en interesses.

De kandidaat-vrijwilliger doorloopt een korte aannemingsprocedure: een intakegesprek door de regio-coördinator, en het overlopen en ondertekenen van een overeenkomst.

De vrijwilliger is verzekerd en ontvangt een verplaatsingsvergoeding. Een vrijwilligersvergoeding is niet voorzien.

Jaarlijks organiseren we een drietal bijeenkomsten. Dan is er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen. Regelmatig wordt dan ook een deskundige uitgenodigd om ons blikveld te verscherpen en te verruimen. Daarnaast is er de kans om bijkomende vormingsmomenten te volgen.

Voornaam
Familienaam
Volwassene (10 euro per kaart)
Kinderen (5 euro per kaa