di. mrt 21st, 2023

Ziekenpastoraal

Eenmaal per maand wordt de H. Communie aan huis gebracht bij zieken en ouderen. Wanneer iemand langdurig ziek is of bij een ernstige zieke brengen wij graag een bezoek, indien de zieke of zijn familie dat wensen.

Familieleden kunnen ook zelf met een pixis (doosje voor de H. Hostie) de H. Communie aan hun zieke bezorgen, om dit af te spreken nemen zij contact op met de verantwoordelijke van de parochie.

De ziekenzalving gebeurt door de priesters van onze federatie.

De plaatselijke ziekenzorgkernen zijn in hun parochies een onmisbare schakel in de zorg voor zieken en bejaarden.

Voor ziekencommunie en ziekenbezoek neemt u best contact op met het secretariaat

De ziekenzorgkern of de contactpersoon voor uw parochie